Adalet Myo Mezunlarına Yönelik İstihdam Politikası Tartışmalarına Bir Katkı Adalet Bakanlığı Stratejik Planlarının Stratejik İnsan Kaynakları Planlaması Açısından Analizi


ACAR O. K. , AYDIN V.

3. Adalet Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, Isparta, 18-19- Mayıs 2016, Turkey, 18 - 19 May 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Country: Turkey