Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Brassinosteroids Modify Yield, Quality, and Antioxidant Components in Grapes (Vitis vinifera cv. Alphonse Lavallée)

Journal of Plant Growth Regulation, cilt.39, sa.1, ss.147-156, 2020 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier

Efficient Plant Regeneration with Arabinogalactan-Proteins on Various Ploidy Levels of Cereals

JOURNAL OF INTEGRATIVE AGRICULTURE, cilt.12, sa.3, ss.420-425, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Borik Asit Uygulamalarının Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.12, sa.2, ss.40-46, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Sebzelerde Kök Kaynaklı Sekonder Metabolitlerin Üretiminin Artırılmasına Yönelik In Vitro Uygulamalar

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, cilt.3, sa.5, ss.261, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Comparison of Amino Acids for Their Efficiency on Regeneration in Wheat Embryo Culture

Asian Journal of Plant Science and Research, cilt.3, sa.1, ss.115-119, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Increase of anthocyanıns accumulatıon by preharvest 24epıbrassınolıd (24-ebl) applıcatıons ın horoz karası grape cultıvar

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, 7 - 09 Haziran 2018

The ınfluence of preharvest borıc acıd applıcatıons on the accumulatıon of some antıoxıdant components ın alphonse lavallée grape cultıvar

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, 7 - 09 Haziran 2018

Determination of the best 24-eBL application for the accumulation of antioxidant compounds in 'Alphonse Lavallee' grape cultivar by using fuzzy logic modelling

10th International Symposium on Modelling in Fruit Research and Orchard Management, Montpellier, Fransa, 05 Haziran 2015, cilt.1160, ss.381-389 identifier identifier

Effects of Sucrose on Root Growth and Secondary Metabolite Production İN Madder (Rubia tinctorum) Root Cultures

6th International Congress of Aromatic and Medicinal Plants – CIPAM 2016, 29 Mayıs - 01 Haziran 2016