Brassinosteroid Uygulamalarının Munstead Lavander Çeşidinde Bitki Gelişimi ile Sekonder Metabolit Üretimi Üzerine Etkileri


ARAS AŞCI Ö., DEVECİ h., ERDEĞER A., ÖZDEMİR K. N., DEMİRCİ T., GÖKTÜRK BAYDAR N.

Turkish Journal of Agriculture-Food Science and Technology, 2018 (Peer-Reviewed Journal)