Araştırma Alanları

 • Sağlık Bilimleri

 • Eczacılık

 • Eczacılık Teknolojisi

 • Farmasötik Biyoteknoloji

 • Yaşam Bilimleri

 • Bitki Biyolojisi

 • Bitki Doku Kültürü

 • Bitki Fizyolojisi

 • Bitkilerin Büyüme ve Gelişimi

 • Biyoteknoloji

 • Bitki Biyoteknolojisi

 • Biyoreaktör

 • Moleküler Biyoloji ve Genetik

 • Bitki Moleküler Genetiği

 • Temel Bilimler