Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Articles Published in Other Journals

Alphonse Lavallée Üzüm Çeşidinde Borik Asit Uygulamalarının Bazı Kalite Kriterleri Üzerine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, vol.12, no.2, pp.40-46, 2017 (Other Refereed National Journals)

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler ile Sebzelerde Kök Kaynaklı Sekonder Metabolitlerin Üretiminin Artırılmasına Yönelik In Vitro Uygulamalar

Turkish Journal of Agriculture - Food Science and Technology, vol.3, no.5, pp.261, 2015 (Refereed Journals of Other Institutions)

Comparison of Amino Acids for Their Efficiency on Regeneration in Wheat Embryo Culture

Asian Journal of Plant Science and Research, vol.3, no.1, pp.115-119, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Increase of anthocyanıns accumulatıon by preharvest 24epıbrassınolıd (24-ebl) applıcatıons ın horoz karası grape cultıvar

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, 7 - 09 June 2018

The ınfluence of preharvest borıc acıd applıcatıons on the accumulatıon of some antıoxıdant components ın alphonse lavallée grape cultıvar

The International Conference of the University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest ”Agriculture for Life, Life for Agriculture”, 7 - 09 June 2018