Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

Risk factors for mortality and survival rates in elderly patients undergoing hemiarthroplasty for hip fracture

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.54, no.2, pp.138-143, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Is ACL reconstruction a prerequisite for the patients having recreational sporting activities?

ACTA ORTHOPAEDICA ET TRAUMATOLOGICA TURCICA, vol.52, no.1, pp.37-43, 2018 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

The Prevalence of Prosthesis Use with the Effects on Body Image, Depression, Anxiety and Self-Esteem in Lower-Extremity Amputations

TURKIYE FIZIKSEL TIP VE REHABILITASYON DERGISI-TURKISH JOURNAL OF PHYSICAL MEDICINE AND REHABILITATION, vol.60, no.3, pp.184-187, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Is Scintigraphy a Guideline Method in Determining Amputation Levels in Diabetic Foot?

JOURNAL OF THE AMERICAN PODIATRIC MEDICAL ASSOCIATION, vol.104, no.3, pp.227-232, 2014 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Results of Vacuum Assisted Wound Closure Application

INDIAN JOURNAL OF SURGERY, vol.75, no.4, pp.302-305, 2013 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Is procalcitonin a more sensitive parameter than other acute phase reactants for early infection in arthroplasty?

TURKISH JOURNAL OF BIOCHEMISTRY-TURK BIYOKIMYA DERGISI, vol.38, no.3, pp.337-344, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

PREVALENCE OF DELIRIUM, RISK FACTORS AND COGNITIVE FUNCTIONS IN ELDERLY HIP FRACTURE PATIENTS WITH GENERAL AND SPINAL, ANESTHESIA

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.15, no.3, pp.273-278, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

REGIONAL ANESTHESIA FOR PARKINSON DISEASE: CASE REPORT

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.15, no.4, pp.473-475, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Compressive screwing of transverse patella fractures provides better resistance to traction than tension band

EUROPEAN JOURNAL OF ORTHOPAEDIC SURGERY AND TRAUMATOLOGY, vol.21, no.2, pp.105-110, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Effect of bone cement application on the incidence of deep vein thrombosis in major joint arthroplasties

EKLEM HASTALIKLARI VE CERRAHISI-JOINT DISEASES AND RELATED SURGERY, vol.22, no.3, pp.149-154, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of 1800 MHz Electromagnetic Field Emitted from Cellular Phones on Bone Tissue

TRAKYA UNIVERSITESI TIP FAKULTESI DERGISI, vol.26, no.4, pp.292-296, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Arthroscopic surgery and osteoarthritis of knee Reply

SAUDI MEDICAL JOURNAL, vol.29, no.9, pp.1361, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier

Articles Published in Other Journals

Snapping ulnar nerve at the elbow: A case report and review of the literature

ANNALS OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.11, no.5, pp.536-539, 2020 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Results of a Rehabilitation Program After Surgery of Knee Multiple Ligament Injury: A Case Report

Turkish Journal of Sports Medicine, vol.54, no.3, pp.202-206, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Partial Endoprosthesis Application with Posterior Mini-Incision in Geriatric Hip Fractures: A Retrospective Study

Journal of Open AccessGeriatric Medicine and Gerontology, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Üst ekstremite iskelet traksiyonları

Totbid Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kalçanın Travmatik Çıkıkları

Totbid Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Pelvis Kırıklarının Sınıflaması

Türkiye Klinikleri Tıp Bilimleri Dergisi, 2018 (Other Refereed National Journals)

Surgical Management of 3 and 4-Part Proximal Humerus Fractures with Locking Plates in Elderly

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.8, no.3, pp.243-247, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier

Refracture and a Bent Intramedullary Nail in a Patient with a Healed Femoral Fracture

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, no.2, 2015 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Surgical Treatment of Osteopetrosis Related Femoral Fractures Two Case Reports and Literature Review

Case Reports in Orthopedics, vol.2014, pp.1-7, 2014 (Refereed Journals of Other Institutions)

Donuk donmuş omuz

TOTBID Dergisi, vol.12, no.4, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bilateral Septic Arthritis of Knee Joints

Case Study and Case Report, vol.3, pp.75-78, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Mini Doz Hipobarik Levobupivakainle Unilateral Spinal Anestezi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.165-168, 2013 (Other Refereed National Journals)

İleri Yaşta Görülen Kalça Kırık Etiyolojisinde Demansın Yeri

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.46, pp.114-117, 2013 (Other Refereed National Journals)

Giant Ganglion Cyst at the Posterior Thigh

Diagnostic and Therapeutic Study, vol.2, pp.36-40, 2013 (Refereed Journals of Other Institutions)

Koksartroz olgular nda total kalça artroplastisi uygulamalar m z orta dönem sonuçlar

S.D.Ü. TIp Fak. Derg. 2012:19(1)/1-5, vol.19, no.1, pp.1-5, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Reduction methods and applications of locking plate in proximal tibial fractures

Türk Ortopedi ve Travmatoloji Birliği Derneği Dergisi, vol.11, no.1, pp.65-71, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Proksimal Tibia Kırıklarında Redüksiyon Yöntemleri ve Kilitli Plak Uygulamaları

TOTBID Dergisi, vol.11, pp.65-71, 2012 (Other Refereed National Journals)

Politravmanın Yeni Tanım İhtiyacındansa Patofizyolojisinin Değiştirilmesi Gerekir mi

Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol- Special Topics, vol.5, pp.19-25, 2012 (Other Refereed National Journals)

50 Hz Elektrik Alanın Kemik Mineral Yoğunluğu ve Kırık İyileşmesine Etkisi Sıçanlarda Deneysel Çalışma

S.B. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, vol.45, pp.22-28, 2012 (Other Refereed National Journals)

Serebral Palside Botulinum Toksinin Yeri

SDÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, 2011 (Refereed Journals of Other Institutions)

Diz Eklem Kıkırdağı Lezyonlarında Cerrahi Sonrası Rehabilitasyon ve Diğer Modaliteler

Turkiye Klinikleri J Orthop & Traumatol, vol.4, pp.72-77, 2011 (Other Refereed National Journals)

Our Results Of Drug Applications In Patients With Gonarthrosis

Yeditepe Medical Journal, vol.9, pp.139-144, 2009 (Other Refereed National Journals)

Horseshoe kidney incidentally detected on bone scintigraphy

S.D.Ü. Tıp Fak. Derg, vol.16, pp.27-28, 2009 (Other Refereed National Journals)

Ayak Bileği Burkulmalarında Gereksiz Radyografi İstemleri Azaltılabilir mi

S.D.Ü. Tıp Fak. Derg, vol.14, pp.7-10, 2007 (Other Refereed National Journals)

Osteoartrit Nedir Sonuçları Kaçınılmaz mı

Ortopedi Teknik Dergisi, vol.7, pp.52-56, 2007 (National Non-Refereed Journal)

Efficiency of Tens after Orthopaedic Surgery

Medicina Sportiva, vol.10, pp.598-602, 2007 (Refereed Journals of Other Institutions)

Önkolda Penetran Travma

Kocatepe Tıp Dergisi, vol.8, pp.57-59, 2007 (Other Refereed National Journals)

Diabetik Ayak Bakımı ve Tedavisi

Dirim Aylık Tıp Dergisi, pp.32-36, 2004 (National Non-Refereed Journal) Sustainable Development

Kalça Kırığı Yada Artrozu Nedeniyle Artroplasti Uygulanan Hastalar Beslenmeli mi

Haseki Tıp Bülteni, vol.39, pp.11-14, 2001 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Revizyon total kalça protezi sebepleri ve sonuçları

29. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 22 - 27 October 2019

Geriatrik kalça kırıklarında Posterior Mini-İnsizyonla Parsiyel Endoprotez uygulaması

1st International Congress onMedical Sciences and Biotechnology, Uşak, Turkey, 14 - 16 October 2019

P74 Açık posterior dirsek çıkığı ile beraber brakkiyal arter komplet rüptürü:Olgu Sunumu

28.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, pp.152-153

P73 Asetabulum kırığı ve posterior kalça çıkığına eşlik eden ve grafiede bulgu vermeyen femur boyun kırığıOlgu sunumu

28.ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ ve TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 30 October - 04 November 2018, vol.52, pp.152-153

Açık Kırıklara Yaklaşım

15. Temel Ortopedik Travma Eğitim Toplantısı, Ankara, Turkey, 31 August - 01 September 2018

Ankle arthroplasty. Indications technique

7th Meeting of the International Mediterranean Society of Orthopaedic Surgery, 22 - 24 March 2018

Dejeneratif Artritte Tedavi Seçenekleri

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017

Üst Ekstremitede Sık Görülen Kırıklar

27. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 24 - 29 October 2017

CANDİDA ALBİCANS: PERİPROSTETİK EKLEM ENFEKSİYONU ETKENİ

27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.219

Total Kalça Artroplastisi:Neden Revizyon Yapıyoruz?

27 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi (uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.15

TOTAL KALÇA ARTROPLASTİSİ: NEDEN REVİZYON YAPIYORUZ?

27. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.15

Candida AlbicansPeriprostetil Eklem infeksiyonua

27 Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji kongresi (uluslararası Katılımlı), İstanbul, Turkey, 24 - 29 October 2017, vol.51, pp.219

Sakrum Kırıkları

VIII. Pelvis-Asetabulum Kırıkları Cerrahi Tedavisi Uygulamalı Eğitim Toplantısı, Antalya, Turkey, 4 - 06 May 2017

total diz protezinde neden revizyon yapıyoruz

Kemik Eklem 2017 (Uluslararası Katılımlı), 27 - 01 April 2017

TOTAL DİZ ARTROPLASTİSİ: NEDEN REVİZYON YAPIYORUZ?

KEMİK EKLEM 2017, Antalya, Turkey, 27 April - 01 May 2017, pp.100

Spora güvenli geri dönüş kriterlerinin yeterliliği

13.TUSYAD kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 26 November 2016, vol.5

Grand Mal Nöbet Sonrası Atlanmış Bilateral Omuz Kırıklı Çıkığı Olgu Sunumu

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.193-194

İhmal Edilmiş Bilateral Posterior Klaça Çıkığı Olgu Sunumu

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.149

İzole Medial Subtalar Eklem Çıkığı Olgu Sunumu

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.144

İskelet Traksiyonları Çok mu Masum Bir Kr Osteomiyelit Vakası

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, ANATALYA, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.188

Yanık Sonrası Gelişen Bilateral Diz Fleksiyon Kontraktürünün İlizarov Tipi Sirküler Ekstansör İle Tedavisi Olgu Sunumu

26. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.149-150

Accuracy of distal long femur nail locking with different techniques

Osteosynthese International 2016, 22 - 24 October 2016, vol.47, pp.27

yanık sonrası gelişen bilateral diz fleksiyon kontraktürünün illizarov türü eksternal fiksatör ile tedavisi

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 - 30 October 2016, vol.50, pp.149-150

İZOLE MEDİAL SUBTALAR EKLEM ÇIKIĞI

26. ULUSAL TÜRK ORTOPEDİ VE TRAVMATOLOJİ KONGRESİ, Antalya, Turkey, 25 October 2106 - 30 October 2016, vol.50, pp.144

Ayak bileği artrozu etiyopatogenez ve tedavi seçenekleri

11. Ayak ve Ayak Bileği Cerrahisi Kursu, İstanbul, Turkey, 23 - 24 September 2016

Posterior Topuk Ağrısı

25. TOTBİD Kongresi, Antalya, Turkey, 29 - 31 October 2015

Pelvis Kırıkları Biyomekaniği

Zafer Ortopedi Toplantısı, Afyon, Turkey, 29 - 30 August 2015

Osteomiyelit ve kistle karışan bir introsseöz yabancı cisim reaksiyonu

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-52, Antalya, 2014, Turkey, 14 April 2014

Disloke bipolar hemiartroplastinin redüksiyonu esnasında görülen bir komplikasyon

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-521, Antalya, 2014, Turkey, 14 April 2014

Down sendromlu bir vakada bilateral femur başı epifiz kayması Gözden kaçırılmış bir vaka

24. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P-342, Antalya, 2014, Turkey, 14 April 2014

Elektrik çarpması sonrası izole parçalı nontravmatik scapula kırığı

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P598, Antalya, 2013, Turkey, 12 December 2013

Surgical Treatment Results of Adult Femoral Trochanteric Fractures with Proksimal Femoral Nail

International Congress of Chinese Orthopaedic Association, No:13173, Pekin, 2013, 10 October 2013

kalça kırıklarında mini insizyon ile parsiyel endoprotez uygulamaları

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P001, Antalya, 2013, Turkey, 14 June 2013

Olgu Sunumu Bilateral Proksimal Fibula Stres Kırığı

Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, P-48, İstanbul, 2013., Turkey, 25 May 2013

Nadir görülen bir olgu Salmonella septik artriti

Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, P-27, İstanbul, 2013., Turkey, 30 March 2013

Asetabulum kırıklarında orta dönem sonuçlarımız

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P570, Antalya, 2013, Turkey, 23 March 2013

Pes ekinovarus hastalarında ponseti yöntemi ile tedavi sonuçlarımız

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P433, Antalya, 2013, Turkey, 23 March 2013

Nadir bir olgu Skapular osteokondrom

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P357, Antalya, 2013, Turkey, 23 March 2013

H Femur intertrokanterik kırıklarında proksimal femoral çivi uygulamalarımız

23. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, P569, Antalya, 2013, Turkey, 23 March 2013

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Hipobarik Unilateral Spinal Anestezi Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi., KIBRIS, Turkey, 7 - 11 November 2012

Ludloff Yaklaşımı İle Torakanter Minörden Osteokondrom Eksizyonu

Ortopedi ve Travmatoloji İstanbul Buluşması, 160, İstanbul, 2012, Turkey, 10 January 2012

Anterolateral Subtalar Çıkık Olgu Sunumu

22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 270, Antalya, 2011, Turkey, 20 November 2011

Cep Telefonlarından Yayılan 900 MHz Elektromanyetik Alanlar Kırık İyileşmesi Etkiler mi

22. Ulusal Türk Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 280, Antalya, 2011, Turkey, 20 November 2011

Femur Diafiz Kırıklarında Genişleyebilir İntramedüller Çivi Sonuçlarımız

20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 10 October 2007

Mobil Telefonlarımızı Kemerlerimizde Taşıyoruz Peki Ya Sonuçları

20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 10 October 2007

Artroskopik Laser Kondroplastinin Eklem Kıkırdağı Üzerine Etkisi

20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 10 October 2007

Cep Telefonlarından Yayılan 1800 Mhz Elektromanyetik Alanın Kırık İyileşmesine Etkis

20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 10 October 2007

Uyluk Posteriorunda Dev Ganglion Kisti

20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 10 October 2007

Osteopetrozis li İki Olguda Klinik Sonuçlarımız

20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 10 October 2007

İlginç Bir Femur Klasik İntramedüller Çivileme Failure Vakası ve Revizyonu Olgu Sunumu

20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 10 October 2007

Gonartroz Tedavisinde Viskosuplementasyonun Etkinliği

20. Milli Türk Ortopedi Ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 01 August 2007

Successful Treatment Of Pelvıc Hydatıd Dısease Resemblıng Malıgnant Bone Tumor Wıth Metastasıs

26 . Annual Meeting of the European Bone and Joint Infection Society, 07 July 2007

Injuries of tae kwon do

11. Esska Congress- 4. World Congress on Sports Trauma, 01 January 2004

Unusual Anterıor Dıslocatıon Of The Hıp Complıcated Wıth Symphyseal Dıastasıs Intermedıate Type

6th Congress Of The European Federatıon Of Natıonal Assosıatıons Of Orthopaedıcs & Traumatology, 09 October 2003

Rigid Cast Versus Semi Rigid Functional Treathment For The İnversion İnjuries Of The Ankle Atrophy Ankle Motion And Patient Satisfaction

6. Congress Of The European Federation Of National Associations Of Orthopaedics And Traumatology, 09 October 2003

Diyabetik Ayakta Syme ve Diz Altı Amputasyon Sonuçlarının Karşılaştırılması

18. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, Turkey, 03 March 2003 Sustainable Development

Proksimal Femurun Osteomyelite Bağlı Patolojik Kırıkları

18. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 148, İstanbul, 2003, Turkey, 03 March 2003

Multiple Loose Bodies Of The Elbow İn A Poliomyelitic Patient Arthroscopic Removal

6. Türk Spor Yaralanmaları Artroskopi ve Diz Cerrahisi Kongresi, 44, Antalya, 2002, Turkey, 02 February 2002 Sustainable Development

Periartikuler Eozinofilik Granülom Kasık ağrısı ile başvuran bir kız adolesan

4. Türk Ortopedik Onkoloji Kongresi, P07, İstanbul, 2002, Turkey, 02 February 2002

Kalça Kırığı Yada Artrozu Nedeniyle Artroplasti Uygulanan Hastalar Beslenmeli mi

17. Ulusal Ortopedi ve Travmatoloji Kongresi, 489, Antalya, 2001 , Turkey, 01 October 2001

Books & Book Chapters

Ayak Bilek Artrodez Cerrahisi Komplikasyonlar (Artroskopik Artrodez Dışı)

in: Ortopedi ve Travmatoloji de Komplikasyonlar, Kalenderer Ö, Güven M., Editor, Eflal Matbaacılık, Ankara, pp.477-481, 2016

Osteokondrozlar

in: Ortopedi ve Spor Yaralanmaları Asistan Kitabı, Tolga Atay, Editor, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.469-507, 2015

Alt Ekstremite kırıkları Ayak Bileği ve Ayak

in: Ortopedi ve Spor Yaralanmaları Asistan Kitabı, Tolga Atay, Editor, Derman Tıbbi Yayıncılık, Ankara, pp.301-311, 2015