Geriatrik Kalça Kırıklarında Posterior Mini-insizyonla Parsiyel Endoprotez Uygulaması: Retrospektif Bir Çalışma


DİNÇER R., BURÇ H., BAYKAL Y. B., ATAY T., KIRDEMİR V., AKSOY A.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, 14 - 16 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes