Geriatrik Kalça Kırıklarında Posterior Mini-insizyonla Parsiyel Endoprotez Uygulaması: Retrospektif Bir Çalışma


DİNÇER R. , BURÇ H., BAYKAL Y. B. , ATAY T. , KIRDEMİR V. , AKSOY A.

1. Uluslararası Sağlık Bilimleri ve Biyoteknoloji Kongresi, 14 - 16 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text