Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Mini Doz Hipobarik Levobupivakainle Unilateral Spinal Anestezi


ALKAYA SOLMAZ F., KIRDEMİR P., ATAY T.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.165-168, 2013 (Peer-Reviewed Journal)