GERİATRİK KALÇA KIRIKLARINDA POSTERİOR MİNİ-İNSİZYONLA PARSİYEL ENDOPROTEZ UYGULAMASI: RETROSPEKTİF BİR ÇALIŞMA


DİNÇER R. , BURÇ H., BAYKAL Y. B. , ATAY T. , KIRDEMİR V. , PAKSOY A.

1. ULUSLARARASI SAĞLIK BİLİMLERİ VE BİYOTEKNOLOJİ KONGRESİ, 14 - 16 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text