Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Uluslararası Hukukta Güvenli Bölge Sorunsalına İlişkin Bir Değerlendirme

Terazi Hukuk Dergisi, cilt.14, sa.150, ss.250-264, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Hukukta Orantılılık İlkesi

Uyuşmazlık Mahkemesi Dergisi, cilt.6, sa.12, ss.361-400, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Bir İnsan Hakları Belgesi Olarak Arap İnsan Hakları Sözleşmesi

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, cilt.9, sa.35, ss.81-110, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Hukukta Hainlik Yasağı, Meşru Savaş Hileleri ve Casusluk

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.1, ss.27-55, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Uluslararası Silahlı Çatışmalarda Gazetecilerin ve Medya Araçlarının Korunması

Ankara Barosu Dergisi, cilt.76, sa.2, ss.171-203, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hukuk Öğretimine Yönelik Teorik-Pratik Sınıf (TEOPS) Sistemi Model Önerisi

SDU International Journal of Educational Studies (SDU IJES), cilt.5, sa.1, ss.35-52, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devlet veya Parti Temsilcilerinin Yabancı Ülkede Bulunan Kendi Vatandaşlarına Yönelik Siyasi Faaliyetlerinin Uluslararası Hukuk Açısından Değerlendirilmesi

Şarkiyat İlmi Araştırmalar Dergisi / Journal of Oriental Scientific Research (JOSR), cilt.9, sa.2, ss.612-623, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devletlerin Kendi Ülkesine Yabancıların Girişini Sınırlandırması

Türk İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.12, sa.12, ss.227-239, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

DEVLETLERİN KENDİ ÜLKESİNE YABANCILARIN GİRİŞİNİ SINIRLANDIRMASI

Türk ve İslam Dünyası Sosyal Araştırmalar Dergisi, sa.12, ss.227-239, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Suriye’deki Silahlı Çatışmalara Diğer Devletlerin Destek ve Müdahaleleri İle Uluslararası Hukuki Sonuçları

Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.4, sa.12, ss.354-372, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devletler Özel Hukukunda Mütekabiliyet

Leges Hukuk Dergisi, cilt.7, ss.55-83, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Milletlerarası Hukukta Mütekabiliyet İlkesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.1-38, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Savaşa Varmayan Zorlama Yolu Olarak Zararla Karşılık ve Bazı Uygulamalar

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.2, ss.111-158, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Osmanlı Devleti veya Hatay Cumhuriyeti Vatandaşlığı Yoluyla Türk Vatandaşlığını Elde Etmesi Mümkün mü

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.33-78, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Arabuluculuk Ücret ve Masrafları Hakkında Karşılaştırmalı Bir Değerlendirme

Türkiye Barolar Birliği Dergisi, sa.115, ss.449-476, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mediation for Disputes in Private Law in Turkey

International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences, cilt.4, sa.10, ss.81-99, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ulusal ve Uluslararası Mevzuat Çerçevesinde Ülkemizdeki Suriyeli Sığınmacıların Hukuki Durumu

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.27-70, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

ICSID Arbitration and Turkey in Terms of the Subject and Parties

International Journal of Arts and Commerce, cilt.2, sa.7, ss.64-72, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararlarında İfade Özgürlüğü ve Türkiye

SDÜ İİBF Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.47-74, 2002 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

SOLUNUM OKULU (SIGARA VE KOAH)....

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği 41. Ulusal Kongresi, 26 - 29 Ekim 2019, ss.172-179

Uluslararası İşgücü Kanunu: Getirdiği Yenilikler, Uygulamada Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Congress Of Law in Positive And Social Sciences (LAWPOS), Konya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.70-83

Uluslararası Uyuşmazlık Çözüm Mekanizmalarının Geleceği Üzerine Bazı Düşünceler

Congress Of Law in Positive And Social Sciences (LAWPOS), Konya, Türkiye, 10 - 12 Ekim 2019, ss.26-35

Sürdürülebilir Kalkınmanın Araçlarından Biri Olarak Uluslararası Barış Adalet ve Güçlü Kurulumlar

Innovation and Global Issues in Social Sciences III-2018, Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.912-920

Eşitlik İlkesi Çerçevesinde Yabancıların Türkiye'de Lisans Eğitimine Kabulüne İlişkin Değerlendirme

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu (asoscongress), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.45

Zeytindalı Harekatında Zarar Görenler ve Şehit Yakınları Teröre Destek Veren Devletlere Karşı Dava Açabilir mi?

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu (asoscongress), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.145

Uluslararası İnsancıl Hukukun Bir Kuralı Olarak Hainlik Yasağı

Innovation and Global Issues in Social Sciences III-2018 (Kaş-Patara), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.694-700

Sürdürülebilir Kalkınmanın Araçlarından Biri Olarak Barış Adalet ve Güçlü Kurulumlar

Innovation and Global Issues in Social Sciences III-2018 (Kaş-Patara), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.912-920

Uluslararası Bir İnsan Hakları Belgesi Olarak Arap İnsan Hakları Sözleşmesi

Innovation and Global Issues in Social Sciences III-2018 (Kaş-Patara), Antalya, Türkiye, 26 - 29 Nisan 2018, ss.607-613

Aktif Öğrenme Temelli Bir Öğretim Modeli Olarak "Hak'lısınız Çocuklar" Projesi

27. Uluslararası Eğitim Bilimleri Kongresi, Antalya, Türkiye, 18 - 22 Nisan 2018, ss.4259-4261

Devletlerin Kendi Ülkesine Yabancıların Girişini Sınırlandırması

2. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Antalya / Alanya, Türkiye, 18 - 20 Mayıs 2017

Diplomatik ve Konsolosluk Temsilcilerinin Kabul Eden Devlet Tarafından Korunması

Innovation and Global Issues in Social Sciences 2017:InGlobe, Kaş, Patara, Antalya, Türkiye, 27 - 29 Nisan 2017, ss.44-51

Olağanüstü Hallerde İnsan Hakları ile ilgili Yükümlülüklerin Askıya Alınması ve Türkiye

2. International Scientific Researches Congress on Humanities and Social Sciences-Istanbul Kongresi (IBAD) 2017-2. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi – İnsan ve Toplum Bilimleri, İstanbul, Türkiye, 20 - 23 Nisan 2017, ss.261-272

Kitap & Kitap Bölümleri

Tütünün Hukuki Boyutu

Sigara ve KOAH, Önder ÖZTÜRK, Mustafa SAYGIN, Ömer ÇELİKKOL, Editör, İstanbul Tıp Kitabevleri, İstanbul, ss.103-115, 2019

“You Have Rights Children” Project As An Active Learning-Based Teaching Approac

Academician Publisher Scientific Researches Book 2018: Educational Sciences, Oğuz Kutlu, Editör, Akademisyen Yayınevi, Ankara, ss.1-10, 2018