Eşitlik İlkesi Çerçevesinde Yabancıların Türkiye'de Lisans Eğitimine Kabulüne İlişkin Değerlendirme


DOST S. , BALAMAN S. Ö.

4. Uluslararası Hukuk Sempozyumu (asoscongress), Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.45

  • Yayın Türü: Bildiri / Özet Bildiri
  • Basıldığı Şehir: Antalya
  • Basıldığı Ülke: Türkiye
  • Sayfa Sayıları: ss.45

Özet

Yabancı öğrencilerin ülkemizdeki lisans eğitimine kabulü, 2010 yılına kadar Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yabancı Uyruklu Öğrenci Sınavı (YÖS) ile merkezi olarak yapılmaktaydı. Bu sınavın 2010 yılında kaldırılmasıyla birlikte üniversiteler, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı’nın (YÖK) yayınladığı Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar çerçevesinde kendi yapacağı sınav ile yabancı uyruklu öğrencileri lisans eğitimine kabul etmektedir. Ancak üniversitelerin lisans eğitimine bu şekilde yabancı öğrenci kabulü, uygulamada bazı tereddütlere ve buna bağlı olarak eşitsizliklere yol açmaktadır. YÖK’ün yayınladığı Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’da vatandaşlıklarından birisi Türkiye Cumhuriyeti (TC) olan ve çok vatandaşlığa sahip olanların ayrı bir değerlendirmeye tabi tutulduğu, adayın ortaöğretimini nerede tamamladığı, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olup da ülkemizde ortaöğretim görenlerle yabancı ülkelerdeki Milli Eğitim Bakanlığı’na (MEB) bağlı okullarda eğitim alanlar için özel düzenleme yapıldığı görülmektedir. Bunların yanında konu, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanunu (TVK) ve 6458 sayılı Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu (YUKK) çerçevesinde değerlendirilmesi gerekmektedir. Konunun ayrıntılı ele alınması uygulamada ortaya çıkan sorunların giderilmesinde etkili olacaktır. Lisans eğitimine kabulde vatandaş ile yabancı aday ayırım yapılarak yabancı adayların farklı bir sınava tabi tutularak lisans eğitimine kabulü genel olarak kabul gören bir anlayıştır. Nitekim diğer ülkelerde de lisans eğitimine yabancı öğrenci kabulünde ülkemizdekine benzer uygulama ve düzenlemelerin olduğu görülmektedir. Ancak bu düzenleme ve uygulamaların eşitlik ve hakkaniyet çerçevesinde yapılması eğitimin amaçlarına daha uygun olacaktır. Bu çalışmanın konusu, Türkiye’ deki yükseköğretim kurumlarında lisans eğitimine kabul şartları bakımından yapılan düzenlenmenin incelenmesidir. Bu kapsamda yabancıların lisans eğitimine kabul şartları, Türk vatandaşı olan adayların durumu ile karşılaştırılarak eşitlik ve hakkaniyet temelli bir inceleme yapılması hedeflenmektedir. İşbu tebliğde öncelikle Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar’da yer alan kabul şartları ele alınacaktır. Ardından söz konusu şartların anlaşılmasında ve uygulanmasında güçlüklerin olup olmadığı ve çerçevesi çizilen ilkeler doğrultusunda uygulamanın doğru yapılıp yapılmadığı noktasında ortaya çıkan sorunlar ele alınıp incelenecektir.