Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bir Muhalefet Alanı Olarak Toplumsal Cinsiyet Parodisi: Celeste Barber Taklitleri

Kültür ve İletişim, cilt.23, sa.45, ss.211-240, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TUTAN/TUTMAYAN DİZİ TANIMLAMASI İLE YARATILAN YERLİ DİZİLERİN FARKLILIĞI YANILSAMASINA KARŞI YERLİ DİZİLERİN AYNILIĞI

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.537-565, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

] Televizyon Reklamlarında Mizah Kullanımına İlişkin Eleştirel Bir Analiz

Global Media Journal, cilt.7, sa.14, ss.266-302, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genetiği Değiştirilmiş Organizmalara İlişkin Tartışmaların Türk Basınında Çerçevelenmesi

Selçuk İletişim Dergisi, cilt.7, sa.3, ss.191-205, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emperyalizm Aracı Olarak Sinema: “Avatar” Filmine İlişkin İdeolojik Bir Çözümleme

Marmara İletişim Dergisi, sa.18, ss.65-81, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Emperyalizm Aracı Olarak Sinema Avatar Filmine İlişkin Bir Çözümleme

Marmara İletişim Dergisi, sa.18, ss.65-81, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yoksulluğun Türkiye Yazılı Basınında Sunumu

Journal of Yasar University, ss.3221-3236, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Ailenin Televizyon Reklamlarında Sunumu

Akdeniz İletişim Dergisi, sa.10, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tüketim Kültürü ve Reklam Medyası Olarak Çizgi Filmler

Akdeniz İletişim Dergisi, sa.9, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar