TUTAN/TUTMAYAN DİZİ TANIMLAMASI İLE YARATILAN YERLİ DİZİLERİN FARKLILIĞI YANILSAMASINA KARŞI YERLİ DİZİLERİN AYNILIĞI


AKSOY S., ÇABUK D.

Gümüşhane Üniversitesi İletişim Fakültesi Elektronik Dergisi, vol.7, no.1, pp.537-565, 2019 (Peer-Reviewed Journal)