Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The genicular nerve: radiofrequency lesion application for chronic knee pain

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, cilt.47, sa.1, ss.268-272, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of stress and pain during rapid maxillary expansion treatments

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, cilt.39, sa.10, ss.767-775, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

REGIONAL ANESTHESIA FOR PARKINSON DISEASE: CASE REPORT

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, cilt.15, sa.4, ss.473-475, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Can Postoperative Pain and Analgesic Need be Predicted in Preoperative Period?

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.31, sa.4, ss.951-959, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Comparison of Spinal and Single Dose Epidural Anesthesia for Urological Procedures

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, sa.2, ss.405-409, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The results of greater occipital nerve block applied for migraine headache

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, cilt.29, sa.1, ss.33-37, 2017 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Süksinilkolin uygulanan gebede uzamış apne olgu sunumu

SDÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, cilt.23, sa.2, ss.65-67, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Effects of magnesium sulfate on airway smooth muscle contraction in rats

Medicinski glasnik-Med Glas (Zenica), cilt.13, sa.2, ss.68-74, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Düşük doz tiyopental ile Huntington koresinde anestezi yönetimi Olgu sunumu

JOURNAL OF ANESTHESIA, cilt.23, sa.4, ss.249-251, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obez Gebelerde Anestezi Yönetimi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, cilt.8, sa.2, ss.42-53, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Obesitede Anestezi Yönetimi

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics, cilt.8, sa.2, ss.43-52, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Genel Anestezide Postoperatif Derlenme

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ÖZEL DERGİSİ, cilt.6, sa.1, ss.82-90, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Mini Doz Hipobarik Levobupivakainle Unilateral Spinal Anestezi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, cilt.11, sa.3, ss.165-168, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Postoperatif Ağrı ve Analjezik İhtiyacı Preoperatif Dönemde Tahmin Edilebilir mi

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, cilt.31, sa.4, ss.951-959, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Erişkinlerde preemptif analjezi için tramadol ve diklofenak sodyum kullanımı

Anestezi Dergisi, cilt.13, sa.3, ss.169-172, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ozkocak I Kırdemir P Demirbilek S Cinel I Gögüs N Laparoskopik girişimlerde Qt mesafesi değişiklikleri

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, cilt.27, ss.186-189, 1999 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Sedation for Pain Procedures

Sedation for Pain Procedures, 25 - 26 Ekim 2019

Aydınlatılmış Onam Erişkin

Türk .Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Kongresi, 7 - 10 Ekim 2019

Kalça Artroplastisinde Anestezi ve Analjezi

Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, İzmir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2019

Is Trauma Patient Only a Trauma Patient?

BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS-VI, İzmir, Türkiye, 3 - 06 Nisan 2019

Yoğun Bakım Ünitesinde Uygunsuz Hasta Kabulü veMaliyet Analizi

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Türkiye, 1 - 03 Mart 2019, ss.478-483

TIMING OF INTERVENTIONAL PROCEDURES IN SPECIAL CHRONIC PAIN SYNDROMES

ULUSLARARASI KATILIMLI AĞRI KONGRESİ, 15 - 18 Kasım 2018

Metil Alkol İntoksikasyonu

TARD 52. Ulusal Kongresi (Tark 2018), Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Nadir Görülen İnsektisit ile Zehirlenme

TARD 52. Ulusal Kongresi (Tark 2018), Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Karaciğer Transplantasyonu Olan Hastada Miyopati

TARD 52. Ulusal Kongresi (Tark 2018), Antalya, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2018

Stellat Gangliyon Blokunun Etkinliğini Saptamak İçin Pulse Oksimetre Ortalama Yüzde Değişiminin Kullanımı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi., Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Akut Herpes Zoster ilişkili ağrı için Serratus Anterior Plane bloğu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi., Antalya, Türkiye, 25 - 29 Ekim 2017

Pierre Robin Sendromlu Hastada Zor Hava Yolu Deneyimimiz Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi., İstanbul, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

Mediastinal apse operasyonu sırasında nadir bir komplikasyon Horner Sendromu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi., İstanbul, Türkiye, 26 - 30 Ekim 2016

The effects of addition fentanyl or morphine to bupivacaine in spinal anesthesia for elective cesarean

34th ESRA congress 2015 Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenya, 2 - 05 Eylül 2015

Düşük doz tiyopental ile Huntington Koresinde anestezi yönetimi Olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi., Ankara, Türkiye, 24 - 29 Ekim 2014

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Hipobarik Unilateral Spinal Anestezi Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi., KIBRIS, Türkiye, 7 - 11 Kasım 2012

Kitap & Kitap Bölümleri

Spinal Anestezi

Duke Anestezi Sırları, Yüksel Keçik, Neslihan Alkış, Editör, Güneş kitapevi, ss.397-403, 2017

Postoperatif ağrı yönetimi

Anesteziyoloji ve Akut Ağrı, Fuat GÜLDOĞUŞ, Şebnem ATICI, Mahmut DURMUŞ, Editör, TARD, 2016

Postmastektomi ağrı sendromu

Anesteziyoloji ve Akut Ağrı, Fuat GÜLDOĞUŞ, Şebnem ATICI, Mahmut DURMUŞ, Editör, TARD, 2016

Pozisyonlar

Ortopedi Anestezisi 2 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bilimsel Kurullar Kitapları Serisi, Aysun Yılmazlar, Editör, İnter yayınevi, İzmir, ss.91-112, 2016

Pozisyonlar

Ortopedi Anestezisi 2, Aysun Yılmazlar, Editör, İnter Yayınevi, İzmir, ss.91-113, 2016

Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ)

Temel Anestezi, Yüksel Keçik, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, ss.237-244, 2016

Postomastektomi ağrısı

Anesteziyoloji ve Akut Ağrı kitabı, F GÜLDOĞUŞ, Ş ATICI, M DURMUŞ, Editör, TARD, İstanbul, ss.1-9, 2016

Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ)

Temel Anestezi Soru Kitabı, YÜKSEL KEÇİK,, Editör, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, Ankara, ss.57-61, 2015

TRAVMADA AĞRI TEDAVİSİ

Ortopedi Anestezisi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bilimsel Kurullar Kitapları Serisi Aysun Yılmazlar ed İnter yayınevi 2015 pp 427 437, Aysun Yılmazlar, Editör, İnter yayınevi, Ankara, ss.412-437, 2015

Ağrı Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım, AĞRININ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ, AKUT VE KRONİK AĞRI MEKANİZMALARI

Ağrı Cep Kitabı Özet Bilgiler ve Güncel Notlar Güneş Tıp, Ercan KURT, Editör, Güneş Tıp Kitapevleri Ltd.Şti., Ankara, ss.1-13, 2015