Aydınlatılmış Onam Erişkin


KIRDEMİR P.

Türk .Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Kongresi, 7 - 10 October 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text