Genel Anestezide Postoperatif Derlenme


KIRDEMİR P., ALKAYA SOLMAZ F.

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ÖZEL DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.82-90, 2013 (Peer-Reviewed Journal)