Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The genicular nerve: radiofrequency lesion application for chronic knee pain

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.47, no.1, pp.268-272, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Evaluation of stress and pain during rapid maxillary expansion treatments

JOURNAL OF ORAL REHABILITATION, vol.39, no.10, pp.767-775, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

REGIONAL ANESTHESIA FOR PARKINSON DISEASE: CASE REPORT

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.15, no.4, pp.473-475, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Can Postoperative Pain and Analgesic Need be Predicted in Preoperative Period?

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.31, no.4, pp.951-959, 2011 (Journal Indexed in SCI) identifier

Comparison of Spinal and Single Dose Epidural Anesthesia for Urological Procedures

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, vol.29, no.2, pp.405-409, 2009 (Journal Indexed in SCI) Sustainable Development identifier identifier

Articles Published in Other Journals

Abdomı̇nal Dren Tüpü İnsı̇zyonu İlı̇şkı̇lı̇ Nöropatı̇k Ağrı Tanı ve Tedavı̇de Transvers Abdomı̇nı̇s Plan (TAP) Blok

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, no.4, pp.466-468, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

The results of greater occipital nerve block applied for migraine headache

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.29, no.1, pp.33-37, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Süksinilkolin uygulanan gebede uzamış apne olgu sunumu

SDÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.65-67, 2016 (Other Refereed National Journals)

Effects of magnesium sulfate on airway smooth muscle contraction in rats

Medicinski glasnik-Med Glas (Zenica), vol.13, no.2, pp.68-74, 2016 (Refereed Journals of Other Institutions) identifier identifier

Düşük doz tiyopental ile Huntington koresinde anestezi yönetimi Olgu sunumu

JOURNAL OF ANESTHESIA, vol.23, no.4, pp.249-251, 2015 (Other Refereed National Journals)

Obez Gebelerde Anestezi Yönetimi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.42-53, 2015 (Other Refereed National Journals)

Obesitede Anestezi Yönetimi

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics, vol.8, no.2, pp.43-52, 2015 (Other Refereed National Journals)

Genel Anestezide Postoperatif Derlenme

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ÖZEL DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.82-90, 2013 (Other Refereed National Journals)

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Mini Doz Hipobarik Levobupivakainle Unilateral Spinal Anestezi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.165-168, 2013 (Other Refereed National Journals)

Postoperatif Ağrı ve Analjezik İhtiyacı Preoperatif Dönemde Tahmin Edilebilir mi

Turkiye Klinikleri Tip Bilimleri Dergisi, vol.31, no.4, pp.951-959, 2011 (Other Refereed National Journals)

Erişkinlerde preemptif analjezi için tramadol ve diklofenak sodyum kullanımı

Anestezi Dergisi, vol.13, no.3, pp.169-172, 2005 (Other Refereed National Journals)

Ozkocak I Kırdemir P Demirbilek S Cinel I Gögüs N Laparoskopik girişimlerde Qt mesafesi değişiklikleri

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.27, pp.186-189, 1999 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Sedation for Pain Procedures

Sedation for Pain Procedures, 25 - 26 October 2019

Aydınlatılmış Onam Erişkin

Türk .Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 53. Kongresi, 7 - 10 October 2019

Kalça Artroplastisinde Anestezi ve Analjezi

Uluslararası Katılımlı 16. Ulusal Rejyonal Anestezi Kongresi, İzmir, Turkey, 27 - 30 April 2019

Is Trauma Patient Only a Trauma Patient?

BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS-VI, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2019

Yoğun Bakım Ünitesinde Uygunsuz Hasta Kabulü veMaliyet Analizi

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.478-483

TIMING OF INTERVENTIONAL PROCEDURES IN SPECIAL CHRONIC PAIN SYNDROMES

ULUSLARARASI KATILIMLI AĞRI KONGRESİ, 15 - 18 November 2018

Metil Alkol İntoksikasyonu

TARD 52. Ulusal Kongresi (Tark 2018), Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Nadir Görülen İnsektisit ile Zehirlenme

TARD 52. Ulusal Kongresi (Tark 2018), Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Karaciğer Transplantasyonu Olan Hastada Miyopati

TARD 52. Ulusal Kongresi (Tark 2018), Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Stellat Gangliyon Blokunun Etkinliğini Saptamak İçin Pulse Oksimetre Ortalama Yüzde Değişiminin Kullanımı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi., Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017

Akut Herpes Zoster ilişkili ağrı için Serratus Anterior Plane bloğu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi., Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017

Pierre Robin Sendromlu Hastada Zor Hava Yolu Deneyimimiz Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi., İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016

Mediastinal apse operasyonu sırasında nadir bir komplikasyon Horner Sendromu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi., İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016

The effects of addition fentanyl or morphine to bupivacaine in spinal anesthesia for elective cesarean

34th ESRA congress 2015 Ljubljana, Slovenia, Ljubljana, Slovenia, 2 - 05 September 2015

Düşük doz tiyopental ile Huntington Koresinde anestezi yönetimi Olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi., Ankara, Turkey, 24 - 29 October 2014

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Hipobarik Unilateral Spinal Anestezi Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi., KIBRIS, Turkey, 7 - 11 November 2012

Books & Book Chapters

Spinal Anestezi

in: Duke Anestezi Sırları, Yüksel Keçik, Neslihan Alkış, Editor, Güneş kitapevi, pp.397-403, 2017

Postoperatif ağrı yönetimi

in: Anesteziyoloji ve Akut Ağrı, Fuat GÜLDOĞUŞ, Şebnem ATICI, Mahmut DURMUŞ, Editor, TARD, 2016

Postmastektomi ağrı sendromu

in: Anesteziyoloji ve Akut Ağrı, Fuat GÜLDOĞUŞ, Şebnem ATICI, Mahmut DURMUŞ, Editor, TARD, 2016

Pozisyonlar

in: Ortopedi Anestezisi 2 Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bilimsel Kurullar Kitapları Serisi, Aysun Yılmazlar, Editor, İnter yayınevi, İzmir, pp.91-112, 2016

Pozisyonlar

in: Ortopedi Anestezisi 2, Aysun Yılmazlar, Editor, İnter Yayınevi, İzmir, pp.91-113, 2016

Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ)

in: Temel Anestezi, Yüksel Keçik, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, Ankara, pp.237-244, 2016

Postomastektomi ağrısı

in: Anesteziyoloji ve Akut Ağrı kitabı, F GÜLDOĞUŞ, Ş ATICI, M DURMUŞ, Editor, TARD, İstanbul, pp.1-9, 2016

Nonsteroid Antiinflamatuar İlaçlar (NSAİİ)

in: Temel Anestezi Soru Kitabı, YÜKSEL KEÇİK,, Editor, GÜNEŞ TIP KİTAPEVİ, Ankara, pp.57-61, 2015

TRAVMADA AĞRI TEDAVİSİ

in: Ortopedi Anestezisi Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği Bilimsel Kurullar Kitapları Serisi Aysun Yılmazlar ed İnter yayınevi 2015 pp 427 437, Aysun Yılmazlar, Editor, İnter yayınevi, Ankara, pp.412-437, 2015

Ağrı Tedavisinde Multidisipliner Yaklaşım, AĞRININ ANATOMİSİ VE FİZYOLOJİSİ, AKUT VE KRONİK AĞRI MEKANİZMALARI

in: Ağrı Cep Kitabı Özet Bilgiler ve Güncel Notlar Güneş Tıp, Ercan KURT, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri Ltd.Şti., Ankara, pp.1-13, 2015