Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Bankalarda Bireysel Kredilerin Riskinin GM(1,1) Modeli İle Tahmin Edilmesi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.70-98, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aktif Büyüklüklerine Göre Değerlendirilen Büyük Ölçekli Bankaların Yapay Sinir Ağları İle Kârlılıklarının Öngörüsü

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.33, sa.2, ss.451-466, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

CRITIC ve MDL TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE TR-61 BÖLGESİ BANKALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, cilt.1, sa.32, ss.1-24, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bankaların Grup Bazlı Karlılıklarının Gri Tahmin Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.10, sa.23, ss.75-89, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Karlılıklarının Gri Tahmin Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), cilt.5, sa.29, ss.3455-3468, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, cilt.8, sa.19, ss.14-32, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Bankacılık Sektöründe ENTROPİ ve WASPAS Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.285-300, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENTROPI VE WASPAS YÖNTEMLERİİLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.22, sa.2, ss.285-300, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye Muhasebe Standartları Çalışmalarının İçerik Analizi Bakımından Değerlendirilmesi(2004-2011)

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.3, ss.1-8, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Özel Bütçeli İdarelerden Üniversitelerin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Uygulamalarına Yönelik Bir Araştırma

Muhasebe ve Denetim Bakış, cilt.12, sa.37, ss.25-46, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devlet üniversitelerinin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Algı Düzeyleri ile Mevcut Uygulamalarının Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.28, ss.1-17, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetim Süreci

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, cilt.4, sa.7, ss.30-46, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devlet Üniversitelerinin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Algı Düzeyleri İle Mevcut Uygulamalarının Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, sa.28, ss.1-17, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Devlet Muhasebesi Sistemi Alanında Yaşanan Geliş-melerin Ülke Deneyimleri Açısından Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.6, sa.11, ss.183-195, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kobilerde Yönetim Enformasyon Sistemleri Algısı ve Kullanımı Isparta ve Burdur Yörelerinde Yapılan Bir Uygulama

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.14, sa.2, ss.25-39, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

MUHASEBE EĞİTİMİNDE VİDEO PAYLAŞIMLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Niğde, Türkiye, 24 - 25 Ekim 2019

MUHASEBE MESLEĞİNDE E-DÖNÜŞÜMÜN MESLEK MENSUPLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. ULUSLARARASISTRATEJİK VE SOSYALARAŞTIRMALARSEMPOZYUMU, Burdur, Türkiye, 5 - 06 Aralık 2019, ss.524-533

PROMETHEE YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, Kiev, Ukrayna, 26 - 28 Eylül 2019, ss.323-334

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ VE FİNANSAL ANALİZİ

1.Uluslararası Bankacılık Kongresi, Ankara, Türkiye, 4 - 05 Mayıs 2018

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Sağlık Sektöründe Uygulanması

6th ​International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017, Prag, Çek Cumhuriyeti, 12 - 14 Mayıs 2017, ss.113-114

Küresel Krizlere Karşı Bir Önlem Olarak Türev Piyasaları

IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Türkiye, 14 - 16 Mayıs 2007

Kitap & Kitap Bölümleri

Finansal Tabloların Genel İlkeleri ve İlgili Taraflar İçin Önemi

UYGULAMALI FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ, Aysel Gündoğdu, Editör, Gazi Kitabevi, Ankara, ss.1-32, 2019

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Sağlık Sektöründe Uygulanması

İşletme ve Ekonomi Bilimleri Kapsamında Güncel Yaklaşımlar, Nezihe Tüfekçi, Editör, Lambert Academic Pulishing, ss.13-36, 2017