Devlet Muhasebesi Sistemi Alanında Yaşanan Geliş-melerin Ülke Deneyimleri Açısından Değerlendirilmesi


AKÇAKANAT Ö.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.11, pp.183-195, 2010 (Peer-Reviewed Journal)