Devlet Üniversitelerinin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Algı Düzeyleri İle Mevcut Uygulamalarının Karşılaştırılması


ACAR D., AKÇAKANAT Ö.

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.28, pp.1-17, 2012 (Peer-Reviewed Journal)