Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Bankalarda Bireysel Kredilerin Riskinin GM(1,1) Modeli İle Tahmin Edilmesi

Kastamonu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.21, no.2, pp.70-98, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Aktif Büyüklüklerine Göre Değerlendirilen Büyük Ölçekli Bankaların Yapay Sinir Ağları İle Kârlılıklarının Öngörüsü

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.33, no.2, pp.451-466, 2019 (Other Refereed National Journals)

CRITIC ve MDL TEMELLİ EDAS YÖNTEMİ İLE TR-61 BÖLGESİ BANKALARININ PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü dergisi, vol.1, no.32, pp.1-24, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Bankaların Grup Bazlı Karlılıklarının Gri Tahmin Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.10, no.23, pp.75-89, 2018 (Other Refereed National Journals)

Kamu Sermayeli Mevduat Bankalarının Karlılıklarının Gri Tahmin Yöntemi İle Değerlendirilmesi

Journal of Social And Humanities Sciences Research (JSHSR), vol.5, no.29, pp.3455-3468, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

BANKALARIN SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK PERFORMANSLARININ ARAS, MOOSRA VE COPRAS YÖNTEMLERİ İLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi, Vizyoner Dergisi, vol.8, no.19, pp.14-32, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions) Sustainable Development

Bankacılık Sektöründe ENTROPİ ve WASPAS Yöntemleri İle Performans Değerlendirmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi İİBF Dergisi, vol.22, no.2, pp.285-300, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

BANKACILIK SEKTÖRÜNDE ENTROPI VE WASPAS YÖNTEMLERİİLE PERFORMANS DEĞERLENDİRMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.22, no.2, pp.285-300, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Türkiye Muhasebe Standartları Çalışmalarının İçerik Analizi Bakımından Değerlendirilmesi(2004-2011)

Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi, vol.5, no.3, pp.1-8, 2013 (Other Refereed National Journals)

Devlet üniversitelerinin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Algı Düzeyleri ile Mevcut Uygulamalarının Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.28, pp.1-17, 2012 (Other Refereed National Journals)

Kurumsal Risk Yönetimi ve Kurumsal Risk Yönetim Süreci

Süleyman Demirel Üniversitesi Vizyoner Dergisi, vol.4, no.7, pp.30-46, 2012 (Other Refereed National Journals)

Devlet Üniversitelerinin Muhasebe Birimlerinin İç Kontrol Sistemine İlişkin Algı Düzeyleri İle Mevcut Uygulamalarının Karşılaştırılması

Selçuk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, no.28, pp.1-17, 2012 (Refereed Journals of Other Institutions)

Devlet Muhasebesi Sistemi Alanında Yaşanan Geliş-melerin Ülke Deneyimleri Açısından Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.6, no.11, pp.183-195, 2010 (Other Refereed National Journals)

Kobilerde Yönetim Enformasyon Sistemleri Algısı ve Kullanımı Isparta ve Burdur Yörelerinde Yapılan Bir Uygulama

Uludağ Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, vol.14, no.2, pp.25-39, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

MUHASEBE EĞİTİMİNDE VİDEO PAYLAŞIMLARININ KULLANIMI ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

6. ULUSLARARASI MUHASEBE VE FİNANS ARAŞTIRMALARI KONGRESİ, Niğde, Turkey, 24 - 25 October 2019

MUHASEBE MESLEĞİNDE E-DÖNÜŞÜMÜN MESLEK MENSUPLARI BAĞLAMINDA DEĞERLENDİRİLMESİ

IV. ULUSLARARASISTRATEJİK VE SOSYALARAŞTIRMALARSEMPOZYUMU, Burdur, Turkey, 5 - 06 December 2019, pp.524-533

PROMETHEE YÖNTEMİ İLE FİNANSAL PERFORMANS ANALİZİ: BANKACILIK SEKTÖRÜ ÜZERİNE BİR UYGULAMA

23. MİLLETLERARASI TÜRK KOOPERATİFÇİLİK KONGRESİ, Kiev, Ukraine, 26 - 28 September 2019, pp.323-334

VARLIK YÖNETİM ŞİRKETLERİ SEKTÖRÜ VE FİNANSAL ANALİZİ

1.Uluslararası Bankacılık Kongresi, Ankara, Turkey, 4 - 05 May 2018

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Sağlık Sektöründe Uygulanması

6th ​International Conference of Strategic Research in Social Science and Education 2017, Prag, Czech Republic, 12 - 14 May 2017, pp.113-114

Küresel Krizlere Karşı Bir Önlem Olarak Türev Piyasaları

IV. Ulusal Meslek Yüksekokulları Sempozyumu, İzmir, Turkey, 14 - 16 May 2007

Books & Book Chapters

Finansal Tabloların Genel İlkeleri ve İlgili Taraflar İçin Önemi

in: UYGULAMALI FİNANSAL TABLOLAR ANALİZİ, Aysel Gündoğdu, Editor, Gazi Kitabevi, Ankara, pp.1-32, 2019

Faaliyet Tabanlı Maliyetleme: Sağlık Sektöründe Uygulanması

in: İşletme ve Ekonomi Bilimleri Kapsamında Güncel Yaklaşımlar, Nezihe Tüfekçi, Editor, Lambert Academic Pulishing, pp.13-36, 2017