Yayınlar & Eserler

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

X ve Y kuşaklarının karar verme stillerinin karşılaştırılması

6. Örgütsel Davranış Kongresi, Isparta, Türkiye, 2 - 03 November 2018, ss.770-777