Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Kültürel ekosistem hizmetlerinin sosyal medya fotoğrafları kullanılarak modellenmesi: Eskişehir örneği

Turkiye Ormancılık Dergisi, cilt.21, ss.95-105, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kütahya İlinin Turizm Potansiyelinin Coğrafi Bilgi Sistemleri Kullanılarak Belirlenmesi

International Social Sciences Studies Journal, cilt.6, ss.108-118, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Beyşehir Gölü ve Kızıldağ Milli Parkı Sınır Değişikliğinin Arazi Örtüsü ve Arazi Kullanımı Açısından Analizi

lnternational Journal of Geography and Geography Education, ss.292-318, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Burdur Gölü ve Çevresinin Peyzaj Değerleri Açısından Turizm Potansiyelinin Belirlenmesi

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi (MBUD), cilt.4, ss.105-121, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Present and Future Potential Distribution of the Pinus Nigra Arnold. and Pinus Slyvestris L. Using Maxent Model

International Journal of Ecosystems and Ecology Science (IJEES), cilt.9, ss.787-798, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Edirne Kent Ormanında Zararlı Biyotik Etmenlerin Belirlenmesi

Mimarlık Bilimleri ve Uygulamaları Dergisi, cilt.4, ss.11-33, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Design of the Urban Street Trees and Problems in Turkey

Formation of Urban Green Areas, cilt.1, ss.43-54, 2012 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Mezun peyzaj mimarlarının eğitim ve öğretimden beklentileri

SDÜ Orman Fakültesi Dergisi, cilt.12, ss.131-140, 2011 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Sogukta Muhafaza ve Kurutmanın Yag Gülü Çiçeklerinin UçucuYag çerigi ve Bilesimine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi Ziraat Fakültesi Dergisi, cilt.3, ss.42-48, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CBS Analizleri Kullanılarak Antalya Kenti Muratpaşa İlçesi Açık ve Yeşil Alanlarının İrdelenmesi

BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 Aralık 2019, ss.19

Corine Verileri ile Antalya ili 1990 - 2018 Yılları Arasında Arazi Örtüsü Değı̇şiminin Analı̇zi

BİLTEK Uluslararası Bilim, Teknoloji ve Sosyal Bilimlerde Güncel Gelişmeler Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 20 - 22 Aralık 2019, ss.15

Arazı̇ Örtüsü ve Arazı̇ Kullanımlarındaki̇ Değişimin CORINE Verı̇lerı̇ne Göre İrdelenmesı̇, Denı̇zlı̇ Örneğı̇

BİLTEK ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, 20 - 22 Aralık 2019

ISPARTA KONUR ve IŞIKKENT BORSA PARKLARININ GÖRSEL KALİTE AÇISINDANDEĞERLENDİRİLMESİ

24 KASIMBAŞÖĞRETMENEĞİTİM VE YENİLİKÇİBİLİMLER SEMPOZYUMU, 23 - 24 Kasım 2019, ss.88

Kentsel Açık ve Yeşil Alanların Yoğunluk ve Erişilebilirlik Analizi, Karaman Kenti Örneği

Uluslararası 24 KASIM BAŞÖĞRETMEN EĞİTİM VE YENİLİKÇİ BİLİMLER SEMPOZYUMU, 23 - 24 Kasım 2019, ss.88

Çok Kriterli Analiz Yöntemiyle Kütahya İli’nin Turizm Ve Rekreasyonel Potansiyelinin belirlenmesi

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), 8 - 10 Kasım 2019, ss.85

Uzaktan Algılama Yöntemleriyle Rüzgar Enerji Santralleri ve Çevresinin Arazi ÖrtüsüDeğişimi, Çeşme Yarımadası Örneği

11th International Conference of Strategic Research on Scientific Studies and Education (11th ICoSReSSE), 8 - 10 Kasım 2019

Beyşehir Gölü Milli Parkı Sınır Değişikliğinin Uzaktan Algıma ve CBS Teknolojileri ile Analiz Edilmesi

ISEEP-2019 (IX. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS), Antalya, Türkiye, 1 - 03 Kasım 2019

CBS ANALİZLERİ KULLANILARAK UŞAK KENTİNİN AÇIK VE YEŞİL ALANLARININ İRDELENMESİ

ULUSLARARASI 29 EKIM BILIMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, 26 - 29 Ekim 2019, ss.159

REKREASYONEL ALANLARDA GÖRSEL PEYZAJ KALİTESİ, MANAVGAT İLÇESİ ÖRNEĞİ

ULUSLARARASI 29 EKIM BİLİMSEL ARAŞTIRMALAR SEMPOZYUMU, İzmir, Türkiye, 26 - 29 Ekim 2019

Predicting to Potential Distribution of Calliteara pudibunda (L.) in Turkey

International Congress on Agriculture and Forestry Research, 8 - 10 Nisan 2019, ss.49

Situation and Problems of Urban forests in Turkey

Forest Science for a Sustainable Forestry and Human Wellbeing in a Changing World . INCDS ”Marin Drãcea” 85 Years of Activity, Centenary of The Great Union in 1918 :, 18 - 21 Eylül 2018

The importance of Urban Trees and Information Systems (UTIS) Approach. Agriculture in an Urbanizing Society

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015, Roma, İtalya, 14 - 17 Eylül 2016, ss.483-484

The important of Urban Trees and Information Systems UTIS Model Approach

Second International Conference on Reconnecting Agriculture and Food Chains to Societal Needs. (AgUrb2015), ROMA, 14 - 17 Eylül 2015, ss.187

Bologna Süreci ve Ülkemizdeki Peyzaj Mimarlığı Öğretimine Etkisi

Peyzaj Mimarlığı Akademik Toplantısı, (Sözlü Sunum), Isparta, Türkiye, 22 - 24 Nisan 2009, ss.35-62

Kitap & Kitap Bölümleri

Bodrum İlçesi’nin 1990-2018 Yılları Arasındaki Arazi Örtüsü Değişimi

Mimarlık, Planlama ve Tasarım Alanında Araştırma Makaleleri, Prof.Dr. Ester Eti AKYÜZ LEVİ, Doç. Dr. Yasin DÖNMEZ, Dr. Öğr. Üyesi Bilge ŞİMŞEK İLHAN, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.181-198, 2019

Amasya’da Kültür Turizmi Rotaları:Kültürel Peyzaj Potansiyeli Bağlamında Ağ Analizine Dayalı Bir Değerlendirme

Mimarlık Planlama ve Tasarım Alanında Yeni Ufuklar, Latif Gürkan Kaya, Editör, Gece Akademi, 2019

İklim Değişikliğinin Türkiye’de Myrtus Communis subsp. communis L.’nin Potansiyel Dağılımına Etkilerinin Maxent ile Araştırılması

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN, Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, New-York, ss.29-50, 2019

Kent Ormanlarının Rekreasyonel Kullanımı,Yönetimi ve Sürdürülebilirliği Konusunda Kullanıcı Görüşlerinin Belirlenmesi

Ziraat, Orman ve Su Ürünleri Alanında Yeni Ufuklar, Prof. Dr. Ali Musa BOZDOĞAN, Prof. Dr. Nigar YARPUZ BOZDOĞAN, Editör, Gece Kitaplığı Yayınevi, New-York, ss.150-177, 2019

Today’s Urban Forestry

Current Trends in Science and Landscape Management, Recep EFE, Murat ZENCIRKIRAN, Jan A. WENDT, Zeynal TUMSAVAS, Halil UNAL, Bilyana BORISOVA, Editör, ST. KLIMENT OHRIDSKI UNIVERSITY PRESS., Sofya, ss.179-189, 2017

Tasarım Elemanları ve İlkeleri (2) - Renkler (3) - İç Mekan Bitkileri (10)

Otel İşletmelerinde Mobilya ve Oda Tasarımı, Nevzat Eraslan, Editör, Detay Yayıncılık, Ankara, 2009