Arazı̇ Örtüsü ve Arazı̇ Kullanımlarındaki̇ Değişimin CORINE Verı̇lerı̇ne Göre İrdelenmesı̇, Denı̇zlı̇ Örneğı̇


ÜYÜK A., ÖRÜCÜ Ö. K. , PALAMUT S., UZUN A.

BİLTEK ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, 20 - 22 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text