Arazı̇ Örtüsü ve Arazı̇ Kullanımlarındaki̇ Değişimin CORINE Verı̇lerı̇ne Göre İrdelenmesı̇, Denı̇zlı̇ Örneğı̇


ÜYÜK A., ÖRÜCÜ Ö. K., PALAMUT S., UZUN A.

BİLTEK ULUSLARARASI BİLİM, TEKNOLOJİ VE SOSYAL BİLİMLERDE GÜNCEL GELİŞMELER SEMPOZYUMU, 20 - 22 December 2019

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes