İklimsel Değişkenler kullanılarak Acer campestre L. subsp. campestre (Ovaakçaağacı)’nin günümüz ve gelecekteki yayılış alanlarının tahmini


ÖRÜCÜ Ö. K. , UZUN A., AKSU B., UZUN T.

ISEEP-2019 (IX. INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON ECOLOGY AND ENVIRONMENTAL PROBLEMS), 1 - 03 Kasım 2019