Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

THE MEANINGFUL FIELD TRIP IN PROJECT BASED LEARNING; THE SOLAR ENERGY AND ITS USAGE AREAS TOPIC

HACETTEPE UNIVERSITESI EGITIM FAKULTESI DERGISI-HACETTEPE UNIVERSITY JOURNAL OF EDUCATION, sa.44, ss.300-307, 2013 (SSCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Gasification of various types of tertiary coals: A sustainability approach

ENERGY CONVERSION AND MANAGEMENT, cilt.56, ss.157-165, 2012 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A Bridge between East and West: Turkey's natural gas policy

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.15, sa.9, ss.4286-4294, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energetic and exergetic performance assessment of some coals in Turkey for gasification process

INTERNATIONAL JOURNAL OF EXERGY, cilt.8, sa.3, ss.297-309, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Estimation of Horizontal Solar Radiation in Isparta (Turkey)

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.32, sa.6, ss.512-517, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Hydropower-water and renewable energy in Turkey: Sources and policy

RENEWABLE & SUSTAINABLE ENERGY REVIEWS, cilt.13, sa.3, ss.605-615, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Theoretical and Experimental Analysis of a Salt Gradient Solar Pond with Insulated and Reflective Covers

ENERGY SOURCES PART A-RECOVERY UTILIZATION AND ENVIRONMENTAL EFFECTS, cilt.31, sa.12, ss.985-1003, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Turkey's Energy Production, Consumption, and Policies, until 2020

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.4, sa.3, ss.315-331, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

THERMAL PERFORMANCE OF A PROTOTYPE EXPERIMENTAL SOLAR POND WITH SALT GRADIENT

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, sa.2, ss.405-411, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Energy Market Structure of Turkey

ENERGY SOURCES PART B-ECONOMICS PLANNING AND POLICY, cilt.3, sa.4, ss.384-395, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Proje Tabanlı Öğrenmede Anlamlı Alan Gezisi Güneş Enerjisi ve Kullanım Alanları Konusu

Hacettepe Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş havuzlarının Kullanım ömrü Maliyet Analizi

PAMUKKALE UNIVERSITY JOURNAL OF ENGINEERING SCIENCES-PAMUKKALE UNIVERSITESI MUHENDISLIK BILIMLERI DERGISI, cilt.8, sa.1, ss.247-258, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TiO2 in Cam Yüzeylere Sol Jel Metodu İle Kaplanması

Balkan Phys. Lett., ss.811-813, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sandıklı Çevresi Lise Ve Dengi Okul Öğrencilerinin Isı Ve Sıcaklık İle İlgili Kavram Yanılgılarının Belirlenmesi

Afyon Kocatepe Üniversitesi Fen ve Mühendislik Bilimleri Degisi, cilt.8, sa.1, ss.149-162, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

arabolik Kollektorlerin Optik, Enerjetik ve Ekserjetik Verimliliklerinin Analizi

Mühendis ve Makina Dergisi, sa.561, ss.49-56, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Kaynaklı Düşük Sıcaklık Uygulama Sistemlerinin I Ve II Yasa Verim Analizleri

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.2, ss.134-141, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Estimation of the solar pond temperatures using artificial neural network

Selçuk Journal of Applied Mathematics, cilt.5, sa.1, ss.3948, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Yalvaç a ait yatay yüzeye gelen güneş radyasyonu Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi

SDU Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.8, sa.2, ss.151-153, 2004 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güneş Enerjili Sistemlerde Yapay Sinir Ağları Metodunun Kullanılabilirliliği ve Bir Uygulama

SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.7, sa.1, ss.47-51, 2003 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

A Solar Pond Model with Insulated and Glass Covered Surface Volume 27 4 67 70 Bulgarian

Bulgarian Journal of Physics, cilt.27, sa.4, ss.67-70, 2000 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Aplications of trasparent insulation in Plane Air Type Solar Collectors

Makine Mühendisliği Dergisi, cilt.1, sa.10, ss.61-70, 1996 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Bazı Güneş Enerjili Yoğunlaştırıcı Kollektörlerin Optik ve Termodinamik Analizi

Anadolu Enerji Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011, ss.541-549

Türkiye'nin Ekonomik Büyümesi Sürecinde Enerjinin Rolü

Anadolu Enerji Sempozyumu, Elazığ, Türkiye, 22 - 24 Haziran 2011, ss.529-540

Isparta şartlarında çalışan deneysel güneş havuzunun termodinamik analiz

TMMOB Makine Mühendisleri Odası 4.Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 6 - 07 Kasım 2009

Isparta ilinde bir evin elektrik ihtiyacının karşılanması için gerekli olan panel sayısının hesabı ve verimi

Türk Fizik Derneği Fizik Derneği 26. Uluslararası Fizik Kongresi, Bodrum, Türkiye, 7 - 11 Temmuz 2009

The role of biomass application in Turkey for sustainable developments

World Renewable Energy Congress X and Exhibition, İngiltere, 19 - 25 Haziran 2008

The monthly variation of tilted solar radiation in the Isparta Region of Turkey

World Renewable Energy Congress X and Exhibition, İngiltere, 19 - 25 Haziran 2008

Hidrojen Üretmede Fotoelektrokimyasal Yöntemin İncelenmesi

UGHEK'2008: II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 12 - 13 Haziran 2008

Yansıtıcı ve Yalıtımlı Kapaklı Bir Güneş Havuzunun Deneysel Olarak İncelenmesi

ESKİŞEHİR UGHEK'2008: II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 12 - 13 Haziran 2008

Yalıtımlı Bir Güneş Havuzunun Gradyentli Bölgelerinde Toplanan Güneş Enerjisi

II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Türkiye, 12 - 13 Haziran 2008

Temperature and Concentration Profiles of Salt Gradient Solar Pond

World Renewable Energy Congress IX and Exhibition, İtalya, 19 - 25 Ağustos 2006

Heat and Chemical Exergy Analysis of Parabolic Trough Collector

Sixth International Conference Of The Balkan Physical Union, İstanbul, Türkiye, 22 - 26 Ağustos 2006, ss.425-426

Bir Benzin İstasyonunun Temiz Enerji ile Aydınlatılması

Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2005, ss.945-950

Güneş Enerjili Kimyasal Reaktör

Türk Fizik Derneği 23. Fizik Kongresi, Muğla, Türkiye, 13 - 15 Ekim 2005, ss.951-957

Güneş Enerjili Kimyasal Reaktörlerin İncelenmesi

VI.Ulusal Temiz Enerji Sempozyumu UTES, Kayseri, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2005, ss.115-125

Pompalı Sulama Sistemleri İçin Fotovoltaik Pil Uygulamaları

Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Sempozyumu, Kayseri, Türkiye, 3 - 04 Haziran 2005, ss.27-33

Yansıtıcı Kapağı Olan Bir Güneş Havuzunun Optimum Verim Analizi

4. Ulusal Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi, Isparta, Türkiye, 3 - 05 Eylül 2003

Prediction With Artificial Neural Network Method of Montly Mean Solar Radiation

3rd International Advanced Tecnologies Symposium, Ankara, Türkiye, 18 - 20 Ağustos 2003

Bir Güneş Havuzunda Kullanılan Yansıtıcı Kapağın Optimum Açısının Belirlenmesi

TMMOB Makine Mühendisleri Odası Güneş Enerjisi Sistemleri Sempozyumu ve Sergisi, Mersin, Türkiye, 20 - 21 Haziran 2003

Ispatra Yalvaç a Ait EğikYüzeye Gelen Güneş Radyasyonu

TFD 21 Fizik Kongresi, Isparta, Türkiye, 11 - 14 Eylül 2002

Güneş Kaynaklı Düşük Sıcaklık Uygulama Sistemlerinin Isıl Analizleri

Çevre Enerji Kongresi Antalya Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 Nisan 1997 - 15 Nisan 2017, ss.244-256

Güneş Enerjili Kurutma Sistemleri ve Isıl Analizleri

Çevre Enerji Kongresi Antalya Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 14 - 15 Nisan 1997, ss.140-152