Hidrojen Üretmede Fotoelektrokimyasal Yöntemin İncelenmesi


ÖZTÜRK M., ÇİÇEK BEZİR N., ÖZEK N., YÜKSEL Y. E.

UGHEK'2008: II. ULUSAL GÜNEŞ VE HİDROJEN ENERJİSİ KONGRESİ, Eskişehir, Turkey, 12 - 13 June 2008

  • Publication Type: Conference Paper / Full Text
  • City: Eskişehir
  • Country: Turkey
  • Süleyman Demirel University Affiliated: Yes