Dalgalar Laboratuvarında Kavram Yanılgılarını Belirlemek İçin V diyagramlarının Kullanımı ve Derse Karşı Geliştirilen Tutuma Olan Etkisi


TORTOP H. S., ÇİÇEK BEZİR N., UZUNKAVAK M., ÖZEK N.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, 2007 (Peer-Reviewed Journal)