Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Malnutrition-Inflammation Score and Endothelial Dysfunction in Hemodialysis Patients

JOURNAL OF RENAL NUTRITION, cilt.20, sa.6, ss.377-383, 2010 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Restless Legs Syndrome and Associated Factors in Dialysis Patients

TURKIYE KLINIKLERI TIP BILIMLERI DERGISI, cilt.29, sa.2, ss.344-352, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of sleep quality between hemodialysis and peritoneal dialysis patients

INTERNATIONAL UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.40, sa.3, ss.785-791, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Renal amyloidosis in a patient with Kartagener syndrome

RENAL FAILURE, cilt.29, sa.1, ss.117, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Short-term effect of simvastatin treatment on inflammatory parameters in peritoneal dialysis patients

SCANDINAVIAN JOURNAL OF UROLOGY AND NEPHROLOGY, cilt.41, sa.5, ss.436-441, 2007 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Nefelinli Siyenit: Bir Gözden Geçirme

JEOLOJİ MÜHENDİSLİĞİ DERGİSİ, cilt.42, sa.1, ss.100-106, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar