Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Çocuğun Sünnetinde Hekim ve Ebeveynin Cezai Sorumluluğu

Ceza Hukuku Dergisi, cilt.15, ss.583-605, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Ceza Hukukunda Silahlı Örgüt Suçu

Prof. Dr. Mehmet Emin Artuk'a Armağan, no.2415, ss.1241-1264, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seri Muhakeme Usulü (CMK m. 250)

İzmir Barosu Dergisi, ss.117-157, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Zorunluluk Halinde Sınırın Aşılması Meselesi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, ss.3171-3191, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kast Unsuru ve Cezalandırılabilme Şartı Ekseninde Hakaret Suçu

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.573-587, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Suç Örgütü Liderinin Cezai Sorumluluğuna İlişkin Hukuki Analiz ve Öneriler (TCK m. 220/5)

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, ss.89-106, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kanunilik İlkesi Işığında Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması ve Delil Elde Etme Yöntemlerinde Zaman Bakımından Uygulanma Sorunu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, ss.2715-2736, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Die besonders zuständigen Strafgerichte im türkischen Strafrechtssystem (Art. 10 Terrorbekämpfungsgesetz – Ges. Nr. 3713)

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, ss.153-189, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İade Yasağı Olarak Siyasi Suçlar (Politische Straftaten als Auslieferungshindernis)

5. International Symposium on Law/V. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Asoscongress 2018 Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018

”Suç Örgütü Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6)”

4. International Symposium on Law/IV. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Alanya, Alanya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018

Kitap & Kitap Bölümleri