Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Türk Ceza Hukukunda İntihara Yönlendirme Suçu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.26, sa.2, ss.814-837, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Basit Yargılama Usulü

Akdeniz Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.10, sa.2, ss.349-376, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçun Eşe Karşı İşlenmesi

Antalya Bilim Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.8, sa.16, ss.507-524, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Çocuğun Sünnetinde Hekim ve Ebeveynin Cezai Sorumluluğu

Ceza Hukuku Dergisi, cilt.15, sa.43, ss.583-605, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Seri Muhakeme Usulü (CMK m. 250)

İzmir Barosu Dergisi, sa.2, ss.117-157, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Zorunluluk Halinde Sınırın Aşılması Meselesi

Çankaya Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.5, sa.1, ss.3171-3191, 2020 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Kast Unsuru ve Cezalandırılabilme Şartı Ekseninde Hakaret Suçu

Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.27, sa.3, ss.573-587, 2019 (Hakemli Üniversite Dergisi) Creative Commons License

Suç Örgütü Liderinin Cezai Sorumluluğuna İlişkin Hukuki Analiz ve Öneriler (TCK m. 220/5)

Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, sa.38, ss.89-106, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Örgüt Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6)

Sosyal Bilimler Dergisi, sa.26, ss.1-9, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Kanunilik İlkesi Işığında Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması ve Delil Elde Etme Yöntemlerinde Zaman Bakımından Uygulanma Sorunu

Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Hukuk Araştırmaları Dergisi, cilt.22, sa.3, ss.2715-2736, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Die besonders zuständigen Strafgerichte im türkischen Strafrechtssystem (Art. 10 Terrorbekämpfungsgesetz – Ges. Nr. 3713)

Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, cilt.2, sa.1, ss.153-189, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) Creative Commons License

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Türk Hukukunda Genel ve Özel Af

Selçuk Hukuk Kongresi I, Konya, Türkiye, 17 - 19 Aralık 2020, ss.275-292

Türk Ceza Kanunu Bakımından Karantina Tedbirine Aykırı Davranma

3. Uluslararası İnsan Çalışmaları Kongresi, Ankara, Türkiye, 13 - 15 Kasım 2020, ss.166-167

Tefecilik Suçunda Fail ve Tipik Hareket Sorunu

5. Türk – Kore Ceza Hukuku Günleri Karşılaştırmalı Hukukta Ekonomik Suçlar Uluslararası Sempozyumu, Ankara, Türkiye, 23 - 24 Eylül 2019, cilt.1, ss.705-722

Temyiz Kanun Yolunda Bozmadan Sonraki Yargılama

Kamu Hukuku Güncel Meseleleri Sempozyumu-I, Türk Ceza Muhakemesi Hukukunda Kanun Yolları, Kayseri, Türkiye, 18 Ekim 2018, cilt.1, ss.205-218

Cinsel Dokunulmazlığa Karşı Suçun Eşe Karşı İşlenmesi

14. TÜRK CEZA HUKUKU GÜNLERİ, İstanbul, Türkiye, 14 - 16 Haziran 2019

İade Yasağı Olarak Siyasi Suçlar (Politische Straftaten als Auslieferungshindernis)

5. International Symposium on Law/V. Uluslararası Hukuk Sempozyumu Asoscongress 2018 Conference, İstanbul, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2018, ss.38

Suç Örgütü Üyesi Olmamakla Birlikte Örgüt Adına Suç İşlemek (TCK m. 220/6)

4. International Symposium on Law/IV. Uluslararası Hukuk Sempozyumu, Alanya, Antalya, Türkiye, 3 - 05 Mayıs 2018, ss.112

Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurma Suçu (TCK m. 220)

Türk-Alman Ceza Hukuku Konferansları II, Isparta, Türkiye, 04 Ocak 2016

Kitap & Kitap Bölümleri

Türk Ceza Hukukunda Silahlı Örgüt Suçu

Prof. Dr. M.Emin Artuk'a Armağan, Prof. Dr. Mahmut Koca, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.1241-1264, 2020

Suç Örgütüne Yardım Etme Suçunun Özel Görünümlü İştirak Olarak Kabul Edilmesi

Dr. Dr. h.c. Silvia Tellenbach’a Armağan, Prof. Dr. Feridun Yenisey,Prof. Dr. Ayşe Nuhoğlu,Prof. Dr. İzzet Özgenç,Prof. Dr. Adem Sözüer,Prof. Dr. Faruk Turhan, Editör, Seçkin Yayıncılık, Ankara, ss.673-686, 2018