General Information

Institutional Information: Hukuk Fakültesi, Kamu Hukuku Bölümü, Ceza Ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı
Research Areas: Social Sciences and Humanities, Law, Criminal and Criminal Procedure Law

Metrics

Publication

30

Thesis Advisory

1

Open Access

10
UN Sustainable Development Goals

Biography

M.Emre Tulay, 1987 yılında Ilgaz'da doğdu. 2005-2009 tarihlerinde Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nden bölüm 4.sü ve yüksek onur öğrencisi olarak mezun oldu. 2009-2010 yılında avukatlık stajını bitirdi. 2010 yılında, MEB-YLSY Bursu ile resmi burslu öğrenci statüsünde Almanya'da yüksek lisans ve doktora eğitimine hak kazandı. Bu kapsamda ilk olarak 2010-11 yılında Carl Duisberg Centren-Berlin'de Almanca dil eğitimi aldı. Ruhr Üniversitesi Hukuk Fakültesi’nde 2011-13 yılında Zeitlicher Geltungsbereich von Strafrechtsnormen-Ceza Hukuku Kurallarının Zaman Bakımından Uygulanması” konulu tez çalışmasıyla yüksek lisansını (LL.M.), 2013-2017 yılında “Kriminelle Vereinigungen im deutschen Strafrecht im Vergleich zum türkischen Strafrecht unter besonderer Berücksichtigung der Beteiligungsdogmatik-İştirak Kurumunun Özel Görünümü Altında Alman ve Türk Ceza Hukukunda Suç Örgütleri” konulu tezle doktorasını tamamladı.

M.Emre Tulay, Mayıs 2018’den itibaren Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalında görev yapmaktadır. Fakülte bünyesinde ceza hukuku alanında lisans ve lisansüstü dersler vermekte, uzmanlık alanı olarak genel itibarıyla suç teorisine ilişkin konulara ilgi duymaktadır. Şubat 2020 tarihinden itibaren hukuk fakültesi dekan yardımcılığı görevini yürüten Tulay, evli ve bir çocuk babasıdır.

Contact

Email
muhammedtulay@sdu.edu.tr
Web Page
https://avesis.sdu.edu.tr/muhammedtulay
Office Phone
+90 246 211 0013
Address
Süleyman Demirel Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanlığı 32200 Isparta