Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Fen Bilimleri Dersinde Örtük Program Uygulamalarının Öğrencilerin Başarı ve Tutumlarına Etkisi

The Journal of International Social Research, cilt.13, ss.621-628, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

“Türk Olma” Değerine Yönelik Algıların Tespit Edilmesi

Eurasian Journal of Teacher Education, cilt.1, ss.59-69, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Trust Perception from the Eye of Child

International Journal of Educational Methodology, cilt.6, ss.447-454, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Hayat Bilgisi Dersinde Vatanseverlik Değerinin EtkinliklerleÖğretimi

Temel Eğitim Dergisi, cilt.2, ss.34-41, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Değerler Eğitimi Dersine Yönelik Sınıf Eğitimi Öğretmen Adaylarının Görüşleri

MANAS Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.9, ss.809-821, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkçe Dersinde Değer Eğitimi Bağlamında KullanılanMevlana’nın Sözlerini İlkokul Öğrencilerinin Anlama Düzeyi

International Journal of Language Academy, cilt.8, ss.1-15, 2020 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

FEN BİLGİSİ ÖĞRETMEN ADAYLARININ FEN OKURYAZARLIĞI VE ALAN BİLGİSİYETERLİLİKLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

The Journal of International Social Research, cilt.12, ss.705-712, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilgisi Öğretmen Adaylarının Fen Bilimlerinde Kullandıkları Bellek Destekleyici İpuçlarının Tespit Edilmesi

Route Educational and Social Science Journal, cilt.6, ss.823-842, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Fen Bilimleri Öğretmenlerinin Kök Değerler HakkındakiFarkındalıkları ve Değerleri Öğretme Yöntemleri

Uluslararası Sosyal Bilimler Eğitimi Dergisi, cilt.5, ss.184-197, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dilencilerin Değer Yargılarının Tespit Edilmesi

Sosyal, Beşerî ve İdari Bilimler Dergisi, cilt.2, ss.759-768, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Ortaokul Öğrencilerinin Fen Bilgisi Eğitimine Yönelik Tutumuna Bilim Merkezinin Etkisi

The Journal of International Social Research, cilt.12, ss.780-786, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Cultural Values Defining Turkish Nation: From the Perspectives of History Teachers

INTERNATIONAL JOURNAL OF INSTRUCTION, cilt.12, ss.193-208, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Determination of Tolerance Levels ofTeacher Candidates

SDU International Journal ofEducational Studies, cilt.6, ss.43-52, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Öğrencilerin Hayat Bilgisi Dersinde Yaptıkları Projelerin Sorumluluk Duygusuna Katkısı Hakkındaki Görüşlerin Değerlendirilmesi

Elektronik Sosyal Bilimler Dergisi, cilt.17, ss.1374-1385, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’de Kadına Yönelik Şiddetin Sınıf Öğretmenlerine Göre Analizi

Atatürk Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.22, ss.1785-1796, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kur’an-I Kerim Fihristinin Değer Odaklı Analizi

Değerler Eğitimi Dergisi, cilt.16, ss.141-158, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Responsibilities of the Students to Use Technological Devices

Social Mentality And Researcher Thinkers Journal, cilt.4, ss.263-273, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul II. Sınıf Öğrencilerinin İngilizce Dersine Yönelik Öz Yeterlik Algıları

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi SBE Dergisi, cilt.7, ss.35-49, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The evaluation of values education through sports at primary education in terms of hidden curriculum

Academia Journal of Educational Research, cilt.5, ss.413-421, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

2000-2015 Yılları Arasında Değer Eğitimi Üzerine Yapılan Doktora Tezlerinin İçerik Analizi

Ziya Gökalp Eğitim Fakültesi Dergisi, ss.705-718, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tarihe İz Bırakmış Yabancı Kişilerin Gözünden Türkler: Değerler Eğitimi Bağlamında İnceleme.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, cilt.60, ss.645-664, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Definition of the Values That Pre-Service Teachers Want Their Students to Gain

International Journal of Current Research, cilt.9, ss.56185-56189, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Doğa ve Çevreye Yüklediği Değerlerin Tespit Edilmesi

Route Education and Social Science Journal, cilt.4, ss.116-126, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türk Toplumunun Futbola Yüklediği Değer Algılarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bakımından Değerlendirilmesi

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, ss.81-95, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Eğitsel Oyunlar Yoluyla Kazandırılan Değerler

Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.4, ss.62-70, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Öğretimine Yönelik Zihin Haritaları

Bartın Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.6, ss.427-446, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Reasons For Which People Lie: An Evaluation In The Context Of Values Education (Turkey Example)

European Journal of Education Studies, cilt.3, ss.152-167, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Evaluation of the Remarks on the Effectiveness of Values Teaching Conducted at Schools

International Journal of Social Sciences and Education, cilt.6, ss.306-318, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Classifying Values by Categories

Journal of Education and Training Studies, cilt.4, ss.212-220, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Determining Categorically The Values To Teach The Children In Social Studies Lesson

International Online Journal of Primary Education, cilt.5, ss.20-30, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

What are the teaching responsibilities of being a teacher

Educational Research and Reviews, cilt.11, ss.623-629, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

The Opinions of Primary School Teachers on How to Teach Values

International Online Journal of Educational Sciences, cilt.7, ss.201-214, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye de Devlet Okullarındaki Özel Eğitimle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.86-95, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Öğretmen Adaylarının Anlamsal Çağrışım İçin Kullandıkları Akronyumların Değerlendirilmesi

Eğitim ve Öğretim Araştırmaları Dergisi, cilt.4, ss.369-383, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Kavram Haritalarının Kullanımına Yönelik Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi

Journal of Turkish Studies, cilt.10, ss.513-528, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The effect of class prospective teachers metacognitive awareness on creating belief of self efficacy and realizing it

International Journal of Academic Research Part, cilt.6, ss.90-96, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sorumluluk Değerinin Proje Tabanlı Öğrenmeyle Öğretiminin İlköğretim 3 Sınıf Öğrencilerinin Tutumlarına Etkisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, cilt.7, ss.520-532, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

İlkokul Öğrencilerinin Etkili Öğretmen Hakkındaki Düşünceleri

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.11, ss.114-128, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Sınıf Öğretmenlerinin Kavram Haritalarını Kullanma Gerekçeleri Üzerine Nitel Bir Araştırma

Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, cilt.27, ss.115-131, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

1998 2005 Hayat Bilgisi Ders Programlarının Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

Milli Eğitim Dergisi, ss.40-54, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Becerilerinin İncelenmesi

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Türkiye, 16 - 20 Ekim 2019, ss.159-160

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Okuryazarlık Düzeyinin İncelenmesi

I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi, 25 - 27 Nisan 2019

FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ŞİDDET ALGISI

2.ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SANAT VE TASARIM KONGRESİ, 21 Mart 2109 - 24 Mart 2019

4-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN ÇİZGİ FİLM İZLEME ALIŞKANLIKLARI

II.ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 21 - 24 Mart 2019

OSMOZ-DİFÜZYON KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİNÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU), Antalya, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2018, ss.94-107

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVLİLİK (AİLE BİRLİĞİNE ÖNEM VERME) DEĞERİNEYÖNELİK GÖRÜŞLERİ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Türkiye, 27 - 30 Nisan 2018, ss.117-131

Investigation of the Value Judgements of Science Teacher Candidates: The Case of BURDUR

IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), Antalya / Alanya, Türkiye, 30 Ekim - 03 Kasım 2018

YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UYGULAMALARI

17.ULUSLARARSI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, 11 - 14 Nisan 2018

İlkokul III. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanlarına Karşı Algısı

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), 11 - 14 Nisan 2018

Türk Toplumunun Değer Yargılarının İncelenmesi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 Mayıs 2017

Sınıf Öğretmenlerinin Doğa ve Çevreye Yüklediği Değerlerin Tespit Edilmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 18 - 20 Mayıs 2017

Bilişsel Değerlerin Sınıf Öğretmeni Adaylarının Akademik Başarısı Ve Tutumu Üzerindeki Etkisi

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), 24 - 26 Nisan 2017

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Eğitiminde Kullandıkları Yöntemlerin Tespit Edilmesi

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), 24 - 26 Nisan 2017

Dilencilerin Yaptıkları İşle İlgili Değer Yargılarının Tespit Edilmesi

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), 24 - 26 Nisan 2017

“Türk Olma” Değerine Yönelik Algıların Tespit Edilmesi

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 Eylül 2016

Okul Öncesi Dönemdeki Çocuklara Eğitsel Oyunlar Yoluyla Kazandırılan Değerler

III. Uluslararası Avrasya Eğitim Araştırmaları Kongresi, 31 Mayıs - 03 Haziran 2016

İlkokul Öğrencilerinin Olmak İstedikleri Mesleğe Yükledikleri Değer Algıları

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11 - 14 Mayıs 2016

İlkokul Öğrencilerinin Spor Faaliyetlerinde Kazandığı Değerlerin Tespit Edilmesi

7.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 21. Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler, 28 - 31 Mayıs 2015

Öğretmen Adaylarının Öğrencilerine Kazandırmak İstediği Değerlerin Tespit Edilmesi

7.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 21. Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler, 28 - 31 Mayıs 2015

Türkiye de Devlet Okullarındaki Özel Eğitimle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

6. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 24 - 26 Nisan 2015

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Daha Çok Nerede Verilmesi Gerektiğine Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015

Günümüzde Gittikçe Kaybolan Değerlerimizin Belirlenmesi ve Bu Duruma Yönelik Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 16 - 18 Nisan 2015

İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Düzlemsel Şekiller Hakkındaki Metaforik Algıları

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 29 - 31 Mayıs 2014

Yeni Uygulamaya Konulan Kariyer Sisteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Türkiye, 2 - 04 Mayıs 2008

Öğretmenlerde Sosyal Statü Sorunları

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Türkiye, 28 - 30 Eylül 2005

Kitap & Kitap Bölümleri

KARAKTER GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ, AKTEPE VEDAT, GÜNDÜZ MEVLÜT, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.21-40, 2019

Değerler Eğitimi

Özel Öğretim Yöntemleri Cilt 1, Abdülkadir Uzunöz, Vedat Aktepe, Editör, Pegem Akademi, Ankara, ss.71-105, 2018

DEĞER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI (YÖNTEMLERİ)

ÖĞRETMENLİĞİN MESLEKÎ DEĞERLERİ VE ETİK, Mustafa ERGÜN, Üyesi Nermin KARABACAK, İsa KORKMAZ, Mehmet KÜÇÜK, Editör, Anı Yayıncılık, Ankara, ss.183-194, 2018

Sosyal Bilgilerde Öğretiminde Planlama, Ölçme ve Değerlendirme

Sosyal Bilgiler Öğretimi, Hüseyin Çalışkan, Bahadır Kılcan, Editör, Lisans Yayıncılık, İstanbul, ss.165-190, 2018

İlkokul Derslerinde Kullanılan Öğretim Stratejileri

İlkokulda Kullanılan Strateji Yöntem ve Teknikler, Gizem Saygılı, Editör, Pegem A Yayıncılık, ss.1-12, 2015