Türk Toplumunun Futbola Yüklediği Değer Algılarının Öğretmen Adaylarının Görüşleri Bakımından Değerlendirilmesi


GÜNDÜZ M., BAYANSALDUZ M.

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, vol.2, no.27, pp.81-95, 2017 (Peer-Reviewed Journal)