Tarihe İz Bırakmış Yabancı Kişilerin Gözünden Türkler: Değerler Eğitimi Bağlamında İnceleme.


GÜNDÜZ M., GÜNDÜZ D. D.

Türkiyat Araştırmaları Enstitüsü Dergisi, vol.60, pp.645-664, 2017 (Peer-Reviewed Journal)