Publications & Works

Articles Published in Other Journals

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

İlkokul 4. Sınıf Öğrencilerinin Dijital Okuryazarlık Becerilerinin İncelenmesi

18. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Antalya, Turkey, 16 - 20 October 2019, pp.159-160

Sınıf Öğretmenlerinin Fen Okuryazarlık Düzeyinin İncelenmesi

I. Uluslararası Kapadokya Felsefe ve Sosyal Bilimler Kongresi, 25 - 27 April 2019

4-7 YAŞ ARASI ÇOCUKLARIN ÇİZGİ FİLM İZLEME ALIŞKANLIKLARI

II.ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR KONGRESİ, 21 - 24 March 2019

FARKLI DEĞİŞKENLERE GÖRE ÖĞRETMENLERİN ŞİDDET ALGISI

2.ULUSLARARASI BİLİMSEL ÇALIŞMALAR SANAT VE TASARIM KONGRESİ, 21 March 2109 - 24 March 2019

OSMOZ-DİFÜZYON KAVRAMLARININ ÖĞRETİMİNDE KAVRAM KARİKATÜRLERİNİNÖĞRENCİ BAŞARISINA ETKİSİ

2. ULUSLARARASI EĞİTİM VE DEĞERLER SEMPOZYUMU), Antalya, Turkey, 17 - 20 October 2018, pp.94-107

ÖĞRETMEN ADAYLARININ EVLİLİK (AİLE BİRLİĞİNE ÖNEM VERME) DEĞERİNEYÖNELİK GÖRÜŞLERİ

X. Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, Nevşehir, Turkey, 27 - 30 April 2018, pp.117-131

Investigation of the Value Judgements of Science Teacher Candidates: The Case of BURDUR

IV. INES Internatıonal Academic Research Congress (INES - 2018), Antalya / Alanya, Turkey, 30 October - 03 November 2018

YENİ GELİŞMELER IŞIĞINDA SINIF ÖĞRETMENLİĞİ UYGULAMALARI

17.ULUSLARARSI SINIF ÖĞRETMENLİĞİ SEMPOZYUMU, 11 - 14 April 2018

İlkokul III. Sınıf Öğrencilerinin Bilim İnsanlarına Karşı Algısı

17. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Sempozyumu (USOS), 11 - 14 April 2018

Türk Toplumunun Değer Yargılarının İncelenmesi

Uluslararası Sosyal ve Beşeri Bilimler Berlin Konferansı, 18 - 21 May 2017

Sınıf Öğretmenlerinin Doğa ve Çevreye Yüklediği Değerlerin Tespit Edilmesi

II. Uluslararası Sosyal Bilimler Sempozyumu, Alaaddin Keykubat Üniversitesi, 18 - 20 May 2017

Fen Bilgisi Öğretmenlerinin Fen Eğitiminde Kullandıkları Yöntemlerin Tespit Edilmesi

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), 24 - 26 April 2017

Dilencilerin Yaptıkları İşle İlgili Değer Yargılarının Tespit Edilmesi

I. Uluslararası Sınırsız Eğitim ve Araştırma Sempozyumu (USEAS2017), 24 - 26 April 2017

“Türk Olma” Değerine Yönelik Algıların Tespit Edilmesi

IV. Uluslararası Tarih Eğitimi Sempozyumu, 1 - 03 September 2016

İlkokul Öğrencilerinin Olmak İstedikleri Mesleğe Yükledikleri Değer Algıları

15. Uluslararası Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, 11 - 14 May 2016

İlkokul Öğrencilerinin Spor Faaliyetlerinde Kazandığı Değerlerin Tespit Edilmesi

7.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 21. Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler, 28 - 31 May 2015

Öğretmen Adaylarının Öğrencilerine Kazandırmak İstediği Değerlerin Tespit Edilmesi

7.Uluslararası Eğitim Araştırmaları Kongresi, 21. Yüzyılda Eğitim Politikaları: Kanıt, Araştırma, İnovasyon ve Değerler, 28 - 31 May 2015

Türkiye de Devlet Okullarındaki Özel Eğitimle İlgili Sorunlar ve Çözüm Önerileri

6. International Conference on New Trends in Education and Their Implications, 24 - 26 April 2015

Sınıf Öğretmenlerinin Değer Eğitiminin Daha Çok Nerede Verilmesi Gerektiğine Yönelik Düşüncelerinin Değerlendirilmesi

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 April 2015

Günümüzde Gittikçe Kaybolan Değerlerimizin Belirlenmesi ve Bu Duruma Yönelik Çözüm Önerilerinin Geliştirilmesi Üzerine Nitel Bir Araştırma

Eğitimde Gelecek Arayışları: Dünden Bugüne Türkiye’de Beceri, Ahlak ve Değerler Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 16 - 18 April 2015

İlköğretim 5 Sınıf Öğrencilerinin Düzlemsel Şekiller Hakkındaki Metaforik Algıları

XIII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 29 - 31 May 2014

Yeni Uygulamaya Konulan Kariyer Sisteminin Öğretmen Görüşlerine Göre Değerlendirilmesi

VII. Ulusal Sınıf Öğretmenliği Eğitimi Sempozyumu, Turkey, 2 - 04 May 2008

Öğretmenlerde Sosyal Statü Sorunları

XIV. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, Turkey, 28 - 30 September 2005

Books & Book Chapters

KARAKTER GELİŞİMİ VE EĞİTİMİ

in: KARAKTER VE DEĞER EĞİTİMİ, AKTEPE VEDAT, GÜNDÜZ MEVLÜT, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.21-40, 2019

Değerler Eğitimi

in: Özel Öğretim Yöntemleri Cilt 1, Abdülkadir Uzunöz, Vedat Aktepe, Editor, Pegem Akademi, Ankara, pp.71-105, 2018

DEĞER EĞİTİMİ YAKLAŞIMLARI (YÖNTEMLERİ)

in: ÖĞRETMENLİĞİN MESLEKÎ DEĞERLERİ VE ETİK, Mustafa ERGÜN, Üyesi Nermin KARABACAK, İsa KORKMAZ, Mehmet KÜÇÜK, Editor, Anı Yayıncılık, Ankara, pp.183-194, 2018

Sosyal Bilgilerde Öğretiminde Planlama, Ölçme ve Değerlendirme

in: Sosyal Bilgiler Öğretimi, Hüseyin Çalışkan, Bahadır Kılcan, Editor, Lisans Yayıncılık, İstanbul, pp.165-190, 2018

İlkokul Derslerinde Kullanılan Öğretim Stratejileri

in: İlkokulda Kullanılan Strateji Yöntem ve Teknikler, Gizem Saygılı, Editor, Pegem A Yayıncılık, pp.1-12, 2015