Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

ÇALIŞMA YAŞAMINDA AYRIMCILIĞA MARUZ KALAN ANNELER: ISPARTA BANKA ÇALIŞANLARI ÜZERİNE BİR UYGULAMA

HUKUK VE İKTİSAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ, cilt.11, sa.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

TÜRKİYE’DE YAŞLI NÜFUS VE SOSYAL POLİTİKA UYGULAMALARI

SOSYAL VE BEŞERİ BİLİMLERİ DERGİSİ, cilt.11, sa.1, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar