Eğitim Bilgileri

Eğitim Bilgileri

  • Devam Ediyor Yüksek Lisans

    Süleyman Demirel Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkiler Ad., Türkiye

  • Devam Ediyor Lisans

    Süleyman Demirel Üniversitesi, İktisadi Ve İdari Bilimler Fakültesi, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstriyel İlişkiler, Türkiye