50 d’li Araştırma Görevlilerinin İş Güvencesizliği Algısı ve İş Tutumlarına Etkisi (SDÜ İİBF Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Uygulama)


UMUTLU S. , TEKİN M.

17. Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Kongresi, 04 June 2016

  • Publication Type: Conference Paper / Summary Text