50 d’li Araştırma Görevlilerinin İş Güvencesizliği Algısı ve İş Tutumlarına Etkisi (SDÜ İİBF Araştırma Görevlileri Üzerine Bir Uygulama)


UMUTLU S., TEKİN M.

Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 2016 (Peer-Reviewed Journal)