Yayınlar & Eserler

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

A RESEARCH ON AWARENESS OF E-HEALTH PRACTICES

JOURNAL OF MEHMET AKIF ERSOY UNIVERSITY ECONOMICS AND ADMINISTRATIVE SCIENCES FACULTY, cilt.6, sa.2, ss.510-522, 2019 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

E-SAĞLIK UYGULAMALARININ FARKINDALIĞINA YÖNELİK BİR ARAŞTIRMA

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, cilt.6, sa.2, ss.510-522, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

OECD SAĞLIK SİSTEMİYLE TÜRK SAĞLIK SİSTEMİNİN VERİ ZARFLAMA ANALİZİYLE DEĞERLENDİRİLMESİ

Süleyman Demirel Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, cilt.2, sa.35, ss.277-293, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Örgüt Sağlığının Hemşirelerin Örgütsel Adaletsizlik Algısına Etkisi

Üçüncü Sektör Sosyal Ekonomi, cilt.53, sa.3, ss.739-758, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental Tourism and Cosmetic Surgery Tourism

Journal of Strategic Research in Social Science, cilt.2, sa.3, ss.39-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

CRISPR TEKNOLOJİSİ VE UYGULAMASINA İLİŞKİN ETİK KAYGILARIN İNCELENMESİ

3.Uluslarası ve 13. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 10 - 13 Ekim 2019, ss.2179-2181

Sağlıkta Nesnelerin İnterneti: Betimleyici BirAraştırma

Cemil Meriç 10. Uluslararası Sosyal Bilimler ve Spor Kongresi, 23 - 25 Kasım 2018

Taylorizm ve Fordizm Etkileri Günümüz Perspektifi

1st International Health Sciences and Life Congress, 2 - 05 Mayıs 2018

İNGİLTERE SAĞLIK POLİTİKALARI ÖZELİNDE GÜNCEL BİRPERSPEKTİF

2. Uluslararası 12. Ulusal Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, Muğla, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2018

A Study to Determine The Attitudes of Nurses to Glass Ceiling Syndrome

4. International Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), sarejevo, Bosna-Hersek, 27 - 29 Nisan 2018, ss.22

Relation of Tolerance Levels of Healthcare Manager Candidates to Attitudes Towards Mental Problematic Individuals

4. Journal of Health Administration and Education Congress (Sanitas Magisterium), Sarajevo, Bosna-Hersek, 27 - 29 Nisan 2018, ss.15

Transplantasyon (Organ Nakli) Turizmi

1. Uluslararası 11. Sağlık ve Hastane İdaresi Kongresi, 13 - 15 Ekim 2017, ss.143-144

EVALUATION WITH DATA ENVELOPMENT ANALYSIS OF TURKISH HEALTH SYSTEM AND OECD HEALTH

2nd Congress on International Economic and Administrative Perspectives: SustainableGlobal Competition, 5 - 07 Ekim 2017

The Relationship Between The Double Factor Theory Of Management

AGP Humanities and Social Sciences Conference, BARSELONA, İspanya, 26 - 29 Ocak 2017, ss.11

The Effect Of Academic’xxs Social Anxiety Levels On The Social Desirability Behavior

6th. Annual Conference on Humanities and Social Sciences,Barcelona, Spain, Barcelona, İspanya, 26 - 29 Ocak 2017

Kitap & Kitap Bölümleri

Üniversitelerde Akademik-İdari Personel İlişkisi

Akademide Arka Sokaklar Türkiye’deki Üniversitelerin İnformal Yüzü, Ramazan ERDEM, Editör, Nobel Akademik Yayıncılık, Ankara, ss.213-238, 2019

Şeylerin İnternetinin Sağlıkta Kullanımına İlişkin Betimleyici Bir Araştırma

Sağlık Bilimleri Alanında Araştırma veDeğerlendirmeler, Utku Murat KALAFAT, Meltem AKBAŞ, Gülşen GONCAGÜL, Editör, Gece Akademi, Ankara, ss.7-22, 2019