General Information

Institutional Information: Iktisadi Ve Idari Bilimler Fakültesi, Sağlık Yönetimi Bölümü, Hastane Işletmeciliği Anabilim Dalı

Metrics

Publication

22
UN Sustainable Development Goals