Publications & Works

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Slybum marianum bitkisinin in vitro ortamda karaciğer kanseri hücre hatları üzerine etkisi.

21. Ulusal Elektron Mikroskopi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), Mersin, Turkey, 28 - 31 May 2013, pp.1 Sustainable Development

Effect Of High Fructose Diet On Visfatin And Il-6 Levels In Liver And Fat Tissues

4th International Congress On Cell Membranes And Oxidative Stress: Focus On Calcium Signalling And Trp Channels, 26 - 29 June 2012

Investigation of The Protective Effect of Vitamin C on Methotrexate-Induced Liver Injury in Rats

4th International Congress of Cell Membranes and Oxidative Stress: Focus on Calcium Signaling and TRP Channels, Isparta, Turkey, 26 - 29 June 2012, pp.33

.“Effects of Non-Steroid Antiinflammatory Drugs on Adhesion Molecules of Smooth Muscle Cells

11th National Histology and Embryology Congress with International Contribution,Pamukkale University, 16 - 19 May 2012

Alkolik olmayan farelerde karaciğer yağlanmasında visfatin ve interlökin-6’nın etkisinin incelenmesi’

11th National Histology and Embryology Congress with International Contribution,Pamukkale University., 16 May 2020 - 19 May 2012

Alkolik Olmayan Fare Karaciğer Yağlanmasında Visfatin Ve Interlökin-6´nın Etkisinin Incelenmesi

11th National Histology And Embryology Congress, Cell And Tissue Biology Research, Denizli, Turkey, 16 - 19 May 2012, pp.190-191

Erken Embriyonal Dönem Gelişim Aşamaları ve Etkili Sinyal Yolakları

11th National Histology and Embryology Congress, Denizli, Turkey, 16 - 19 May 2012, no.3, pp.115

Effect of Lithium and Valproic Acid NF-kB and P38 MAPK Expression on Rat Mesenchmymal Stem Cells

1st Annual Congress on Stem Cell Research (With International Participation), Sapanca, Turkey, 28 September - 02 October 2011

’PDÖ’’de öğrenci ve öğretim üyesi geribildirimleri dönemlere göre fark ve aralarında ilişki var mı?,

VI. Ulusal Tıp Eğitimi Kongresi, Adnan Menderes Üniversitesi,Aydın, Turkey, 2 - 05 June 2010

Ratlarda Cisplatin Kaynaklı Böbrek Hasarına Misoprostol’xxun Etkisi

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.236

Ratlarda Cisplatin Kaynaklı Böbrek Hasarına Misoprostol'un Etkisi

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.236

Misoprostol'ün Ratlarda Metotreksat Kaynaklı Böbrek Hasarına Etkisi

20. Ulusal Farmakoloji Kongresi, Antalya, Turkey, 4 - 07 November 2009, pp.241

Effects of pentoxifylline on amikacin induced nephrotoxicity in rat kidney tissue

9th National Histology and Embryology Congress with İnternational Contribution, 20 - 23 May 2008

The Effect of Misoprostol on Methotrexate-Induced Lİver Injury in Rats

2nd International Liver Symposium, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.22

Can Artichoke (Cynarin) prevent methotrexate-induced liver damage in rat’ ,

2nd. International Liver Symposium,Suleyman Demirel University, 20 May 2009 - 22 May 2020, pp.30

‘The effect of misoprostol on methotrexate-induced liver injury in rats’

2nd. International Liver Symposium,Suleyman Demirel University, 20 May - 22 April 2020, pp.22

The Effect of Misoprostol on Methotrexate-Induced Lİver Injury in Ratas

2nd International Liver Symposium, Isparta, Turkey, 20 - 22 May 2009, pp.32

Role of nitric oxide on oocyte maturation’,

., M. Öncü, A. Gökcimen, ‘Role of nitric oxide on oocyte maturation’, National Histology and Embryology Congress with International Contribution,Çukurova University, 20 - 23 May 2008

Effect of pentoxyphilline on amicasin-induced nephrotoxicity in rat kidney tissue

9th National Histology and Embryology Congress, Adana, Turkey, 20 - 23 May 2008, pp.60-61

Midazolamın karaciğerde yaptığı hasara karşı karnitinin koruyucu etkisi

VIII. ULUSAL HISTOLOJI VE EMBRIYOLOJI KONGRESİ, Malatya, Turkey, 27 - 30 June 2006, pp.248