Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Diagnostic value of serum pentraxin 3 level in children with acute appendicitis

ULUSAL TRAVMA VE ACIL CERRAHI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF TRAUMA & EMERGENCY SURGERY, cilt.26, ss.699-704, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Successful Surgical Management of Congenital Prepubic Sinus

BALKAN MEDICAL JOURNAL, cilt.34, sa.1, ss.88-89, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Identification of the concentration of iodopovidone pleurodesis in rats for the maximal effectiveness

TURK GOGUS KALP DAMAR CERRAHISI DERGISI-TURKISH JOURNAL OF THORACIC AND CARDIOVASCULAR SURGERY, cilt.21, sa.3, ss.737-742, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Early diagnostic clues in neonatal chronic gastric volvulus.

Japanese journal of radiology, cilt.31, ss.401-4, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Percutaneous management of bile-plug syndrome: a case report

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.46, sa.12, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

The efficacy of single-dose 5-fluorouracil therapy in experimental caustic esophageal burn

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.46, sa.10, ss.1893-1897, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

An unusual cause of intestinal obstruction in an infant: phytobezoar within a Meckel diverticulum

JOURNAL OF PEDIATRIC SURGERY, cilt.46, sa.8, ss.1678-1679, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Tracheal Injury After Endotracheal Intubation: Experience with Conservative Treatment in Two Infants

Türkiye Klinikleri Anestezi ve Reanimasyon Dergisi, cilt.17, sa.2, ss.64-68, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hypertrophic epicardial adipose tissue mimicking a thoracic mass.

Asian cardiovascular & thoracic annals, cilt.25, ss.406, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Cystic Eechinococcosis in Childhood: Five-Years of Experience From a Single-Center

Turkiye parazitolojii dergisi, cilt.40, sa.1, ss.26-31, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Percutaneous endoscopic gastrostomy in children: a single center experience

TURK PEDIATRI ARSIVI-TURKISH ARCHIVES OF PEDIATRICS, cilt.50, sa.4, ss.211-216, 2015 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier identifier

Choledochoduodenal fistula: An unusual cause of recurrent cholangitis in children.

Journal of Indian Association of Pediatric Surgeons, cilt.19, ss.172-4, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Pneumoperitoneum: An unusual presenting finding of perforated appendicitis in children

Annals of Pediatric Surgery, cilt.10, sa.1, ss.20-21, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier

Geç Bulgu Veren Bochdalek Hernisinde Cerrahi Tedavi ve Sonrası

RESPİRATORY CASE REPORTS, cilt.2, sa.3, ss.121-125, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Perianal bulla: an unusual presenting finding of necrotizing enterocolitis.

African journal of paediatric surgery : AJPS, cilt.10, ss.292-3, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Surgical Treatment and Postoperative Course of Late onset Bochdalek Hernia

Respiratory Case Reports, cilt.2, sa.3, ss.121-125, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Pneumopericardium in a one year old infant an unusual complication of esophageal foreign body removal

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, cilt.17, sa.1, ss.26-28, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hipospadias ve interseks olgularında prostatik utrikül konfigürasyonu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Mecmuası, cilt.60, sa.3, ss.130-133, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Çocuklarda abdominal travma

Ankara Üniversitesi Tıp FakültesiMecmuası, cilt.60, sa.4, ss.180-183, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Akciğerin travmatik psödokisti

36. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, İzmir, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2018, ss.335

Tracheal injury after endotracheal intubation: Experience with conservative treatment in two infants

31st International Symposium pn Pediatric Surgery Research, Taormina, İtalya, 12 - 14 Ekim 2018

Hayatı Tehdit Eden Nadir Bir Olgu: Spontan Hemopnömotoraks

Türkiye Solunum Araştırma Derneği 40. Ulusal Kongresi, Antalya, Türkiye, 13 - 16 Ekim 2018, ss.1

Tracheal injury after endotracheal intubation:Experience with conservative treatment with two infants

31st International Symposium on Pediatric Surgical Research, Taormina, İtalya, 12 - 14 Ekim 2018, ss.1

Other aspects should regard when assesment of neonatal radiology

31st International Symposium on Pediatric Surgical Research, Taormina, İtalya, 12 - 14 Ekim 2018, ss.1

Hemodynamically stable high-grade splenic injury demonstrated failure critical 3. or 4. day on its follow-up

31st International Symposium on Pediatric Surgical Research, Taormina, İtalya, 12 - 14 Ekim 2018, ss.1

Parasternal 3 Kostadan Gelişen soliter osteokondrom olgusu

8. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 23 - 26 Nisan 2015

Mediyastinal Dev Matür Kistik Teratom Olgusu

7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013, cilt.21, ss.161

Geç Bulgu Veren Bochdalek Hernisi: Nadir Bir Olgu

7. Ulusal Göğüs Cerrahisi Kongresi, Antalya, Türkiye, 25 - 28 Nisan 2013, cilt.21, ss.160

Neonatal Mide Volvulusunda Erken Tanısal İpuçları ve Tedavi Yöntemleri

30. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Ankara, Türkiye, 17 - 20 Ekim 2012, cilt.26, ss.160

İleri Derecede Düşük Doğum Ağırlıklı Preterm Yenidoğanda Spontan İntestinal Perforasyon

48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2012, cilt.47, ss.40

Nadir Yerleşimli Bir Perfore Apandisit Olgusu

48. Türk Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 15 - 19 Mayıs 2012, cilt.47, ss.104

Belirgin Travma Olmaksızın Gelişen Pankreas Laserasyonu olgusu

54. Türkiye Milli Pediatri Kongresi, Antalya, Türkiye, 20 - 24 Ekim 2010, ss.104

Safra Yolu Ligasyonu Yapılan Sıçanlarda Kefirin Etkisi

26. Ulusal Gastroenteroloji Haftası, Ankara, Türkiye, 14 - 18 Ekim 2009, cilt.20, ss.163

3 ay önce yutulup, duodenumu delerek karaciğere yerleşen toplu iğnenin endoskopik olaerak çıkarılması

8. Ulusal Pediatrik Gastroenteroloji Hepatoloji ve Beslenme Kongresi, Kayseri, Türkiye, 7 - 10 Mayıs 2008, ss.1

Hipospadiyas ve İnterseks Olgularında Prostatik Utrikul Konfigürasyonu

23. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Gaziantep, Türkiye, 21 - 24 Eylül 2005, cilt.19, ss.50

Kist Hidatik Tedavisinde Ne Değişti?

22. Ulusal Çocuk Cerrahisi Kongresi, Bursa, Türkiye, 8 - 11 Eylül 2004, cilt.18, ss.86