Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Prediction of Seismic Performance of Existing Framed Reinforced Concrete Buildings

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, cilt.34, sa.3, 2020 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Shear stress indicator to predict seismic performance of residential RC buildings

COMPUTERS AND CONCRETE, cilt.19, sa.3, ss.283-291, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An experimental study of the seismic behavior of infilled RC frames with opening

SCIENTIA IRANICA, cilt.24, sa.5, ss.2271-2282, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

NSM Rebar and CFRP laminate strengthening for RC columns subjected to cyclic loading

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, cilt.119, ss.21-30, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

An approximation method for design applications related to sway in RC framed buildings

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, cilt.13, ss.321-330, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A simplified non-linear procedure for buildings with shear walls

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS, cilt.168, sa.1, ss.56-66, 2015 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Comparison of critical column buckling load in regression, fuzzy logic and ANN based estimations

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, cilt.26, sa.3, ss.1077-1087, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

A simplified method for determining sway in reinforced concrete dual buildings and design applications

STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS, cilt.22, sa.15, ss.1156-1172, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Uncertainty modelling of critical column buckling for reinforced concrete buildings

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, cilt.36, sa.2, ss.267-280, 2011 (SCI İndekslerine Giren Dergi) Creative Commons License identifier identifier

Determination of elastic moduli effects on storey-drifts by fuzzy logic algorithm

CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS, cilt.26, sa.3, ss.249-262, 2009 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

SWAY OF FRAME AND SHEAR WALL-FRAME BUILDINGS: ANALYTICAL SOLUTIONS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, cilt.23, sa.1, ss.9-19, 2008 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Betonarme Binalarda Perde Yeri Değişiminin Bina Performansına Etkisi

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, sa.16, ss.194-204, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Okul Binalarında Bulunması Gereken Perde Duvar Oranı Üzerine Bir Çalışma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.224-237, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Mevcut Okul Türü Binaların Deprem Güvenliğinin Pratik Bir Şeklide Belirlenmesi için Bir Yaklaşım: ATI

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.23, sa.2, ss.53-61, 2019 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

An Evaluation on Seismic Performance of Existing Reinforced Concrete Buildings in Turkey

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.224-237, 2018 (Hakemli Üniversite Dergisi)

Earthquake Risk Evaluation of Residential Reinforced Concrete Buildings

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.21, sa.3, ss.669-680, 2018 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier

Türkiye’xxdeki Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performansları Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.224-237, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Konut türü betonarme binaların deprem risk değerlendirmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, cilt.21, sa.3, ss.669-680, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Türkiye’deki Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performansları Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, ss.224-237, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Plandaki Dolgu Duvar Yerleşiminin Bina Performansı Üzerindeki Etkisi

Internatıonal Journal of Engineering Research and Development, IJERAD, Kırıkkale Üniversitesi, cilt.10, sa.1, ss.42-55, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Infill Walls Located in Plan on Buildings Performance

Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, cilt.10, ss.42-55, 2018 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.21, sa.2, ss.164, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Strengthening with Steel Wire Mesh of Masonry Structures

Journal of Selçuk University Natural and Applied Science Online, cilt.4, sa.2, ss.11-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme Kirişlerin Çelik Levhalarla Kesmeye Karşı Güçlendirilmesi

Niğde Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, cilt.4, sa.1, ss.13-20, 2015 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme Çerçevede Dolgu Duvarların Hasır Çelik Donatılı Sıva İleGüçlendirilmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.179-191, 2014 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güçlendirilmis Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.16-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.3, sa.2, ss.16-20, 2012 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Investigation of Concrete Strength Effect On Computer Based Structural Retrofit

Beykent University, Journal of Science and Technology, cilt.2, ss.41-51, 2008 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Elastisite Modülünün Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılmasına Etkisi

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, cilt.25, sa.2, ss.190-199, 2007 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Betonarme Bina Maliyetlerinin Zemin Sınıfı Kat Adedi Ve Düzensizlik İle Değişimi

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, cilt.21, ss.57-65, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

The Effects of Elastic Modulus On The Relative Story Displacement Limitations

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, cilt.25, sa.2, ss.190-199, 2006 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Deprem Bölgesi ve Yerel Zemin Sınıfının Bina Maliyetine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, cilt.9, sa.3, ss.127-130, 2005 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

PERDELİ-ÇERÇEVELİ BİNALARDA PERDE DUVARLARIN MOMENT ZORLANMASI HESABI İÇİN BASİT BİR YAKLAŞIM

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018

ATÖLYE BİNALARININ DEPREM PERFORMANSINIETKİLEYEN BAZI PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

6th International Symposium on Innovative Technologies inEngineering and Science, Alanya-Antalya, Türkiye, 9 - 11 Kasım 2018

Mevcut Betonarme Binaların Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri İle İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 Eylül 2018 - 27 Eylül 2013, cilt.TDMD, sa.1, ss.170-171

Mevcut Betonarme Binaların Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri İle İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 Eylül 2018 - 27 Eylül 2013, cilt.TDMD, sa.1, ss.170-171

BETON GERİLME DAĞILIM MODELİNİN KESİT HASAR SINIRLARIÜZERİNDE ETKİSİ

Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), 2 - 04 Mart 2016, ss.128-132

Dolgu Duvar Yerleşiminin Betonarme Çerçevelerin Deprem Performansı Üzerindeki Etkisi

International Multidisciplinary Congree Of Eurasia, 1 - 05 Eylül 2015, ss.262-270

Çerçeveli Binalarda Kolon Eksenel Deformasyonlarının Yanal Ötelenmeye Etkisi

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, Türkiye, 24 - 28 Ağustos 2015, ss.941-952

Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Üzerine Bir İnceleme

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Türkiye, 11 - 14 Mayıs 2015

Kesit Hasar Sınırlarının Belirlenmesinde Sargılama Durumunun Etkisi

International Burdur Earthquake Environment Symposium, 7 - 09 Mayıs 2015, ss.252-259

Betonarme Çerçevelerin Düşey Bağ Kirişli Dışmerkez Çaprazlarla Güçlendirilmesi

International Burdur Earthquake Environment Symposium (IBEES2015), 7 - 09 Mayıs 2015, ss.216-226

KESİT HASAR SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE SARGILAMADURUMUNUN ETKİSİ

International Burdur Earthquake Environment Symposium (IBEES2015), 7 Mayıs - 09 Haziran 2015

BETONARME BİNA PERFORMANSINA DOLGU DUVARLARINETKİSİ

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Türkiye, 11 - 15 Mayıs 2015, ss.275-285

Hasır Donatı İle Güçlendirilen Yığma Yapıların Düzlem Dışı Davranışı

International Science and Technology Conference, Doha, Qatar, 18 - 20 Aralık 2014, ss.274-287

A Simplified Procedure to Determine Seismic Performance of Residential RC Buildings

ACE 2014, 11th International Congress On Advances In Civil Engineering, İstanbul, Türkiye, 21 - 25 Ekim 2014

Strengthening with Steel Wire Mesh of Masonry Structures

International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2014, ss.318-325

Strength with Steel Wire Mesh of Masonry Structures

International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians ICESA 2014, Antalya, Türkiye, 17 - 20 Mayıs 2014, ss.1

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013

Riskli Binaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Türkiye, 25 - 27 Eylül 2013

The Effects of Material Properties on Building Performance

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, Tirana, 23 - 25 Mayıs 2013

Sargı Donatısının Binaların Deprem Performansına Etkisi

İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012

SARGI DONATISININ BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ

İnşaat Mühendisliği’ nde 100. Yıl Teknik Kongresi, Türkiye, 22 - 24 Kasım 2012

Binaların Deprem Performansına Beton Dayanımının Etkisi

International Construction Congress (ICONC), Isparta, Türkiye, 11 - 14 Kasım 2012, ss.189-199

BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA BETON DAYANIMININ ETKİSİ

INTERNATIONAL CONSTRUCTİON CONGRESS 2012 – ICONC2012, Türkiye, 11 - 13 Ekim 2012

Investigation of Earthquake Behavior of Health Care Facilities in Turkey

International Symposium On Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22 - 24 Ekim 2009

Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Deprem Tepkisini Bulmak İçin Basit Bir Model

Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri, 1 - 03 Ekim 2009, ss.50-65

Mevcut Yapıların Deprem Davranışlarının DBYBHY-2007’e Göre İncelenmesinin Beton Dayanımı Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri, Sakarya, Türkiye, 1 - 03 Ekim 2009, ss.329-341

Computational Investigation of Shear Wall-Frame Interaction in Strengthening Accounting Torsinal Effects

ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Yunanistan, 22 - 24 Haziran 2009

Computational Investigation of Shear Wall Frame Interaction In Strengthening Accounting Torsional Effects

ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, 22 - 24 Haziran 2009

Elastic Modulus Effects of Concrete on Buckling of R C Buildings

12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 17 - 21 Kasım 2008

Bulanık Mantık Yöntemiyle Deprem Tahmini İçin Bir Yaklaşımı

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008, ss.157-163

Deprem Tahmini İçin Bir Bulanık Mantık Yaklaşımı

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Türkiye, 15 - 17 Ekim 2008

Elastic Modulus Effects of Concrete on Buckling of R/C Buildings

12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering,, Beijing, Çin, 01 Nisan 2008 - 02 Nisan 0208, ss.16-18

An Alternative Methodology For Prediction of Structural Story Drifts

5th International Symposium on Civil and Environmental Engineering, 1 - 03 Ocak 2008

Beton Basınç Dayanımın Yapısal Davranışa Etkisi

7. Ulusal Beton Kongresi, Türkiye, 29 Kasım - 01 Aralık 2007

Büyük Açıklıklı ve Az Katlı Yapıların Performanslarının Değerlendirilmesi

International Symposium on Advances in Earthquake Structural Engineering, Suleyman Demirel University, Antalya, Türkiye, 24 - 27 Ekim 2007, ss.414-424

FEM Investigation of Beam Column Connections of Moment Resisting Stell Structures Strengthened by Rib Plate Members

International Symposium on Advances in Earthquake Structural Engineering, Suleyman Demirel University, Antalya, Türkiye, 24 - 26 Ekim 2007, ss.206-215

Retrofitting and Strengthening of Existing R/C Buildings Using Shear Walls

11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs & Maintenance of Structures, Lefkoşa, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2007, ss.269-276

Earthquake response of masonry infilled precast concretestructures

7th International Conference on Vibration Problems (ICOVP 2005), İstanbul, Türkiye, 5 - 09 Eylül 2005, cilt.111, ss.137-138 identifier

A New Way Prediction of Elastic Modulus of Normal and High Strength Concrete: Artificial Neural Networks

The 5th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems,, Sakarya, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2006, ss.208-215

Depreme Maruz Yapının Ötelenmesinin Basit Hesabı: Kapalı Çözüm

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, ss.190-203

Zemin Sınıfı-Kat Adedi ve Düzensizlik İle Betonarme Bina Maliyetlerinin Değişimi

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Türkiye, 22 - 24 Eylül 2005, ss.204-212

Earthquake Response of Masonry Infilled Precast Structure

The Seventh International Conference on Vibration Problems, İstanbul, Türkiye, 1 - 02 Nisan 2005, ss.137-142

Structural Performance Evaluation by Using ANFIS

12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on Information Technology in Construction, Beijing, Çin, 01 Nisan 0208 - 02 Nisan 2008, ss.55-60

Kitap & Kitap Bölümleri

11. Bölüm: Çerçeveli ve Perdeli Çerçeveli Binalar:Ötelenme Hesabı ve Perde Tasarım Büyüklükleri

Depremde Çökmeyen Bina Nedir? Nasıl Projelendirilir?, , Editör, ISBN:978-975-94521-1-7, Ankara, ss.722-759, 2009