Mevcut Okul Türü Binaların Deprem Güvenliğinin Pratik Bir Şeklide Belirlenmesi için Bir Yaklaşım: ATI


ULUTAŞ H., DİLMAÇ H., TEKELİ H., DEMİR F.

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.53-61, 2019 (Peer-Reviewed Journal)