Publications & Works

Published journal articles indexed by SCI, SSCI, and AHCI

Prediction of Seismic Performance of Existing Framed Reinforced Concrete Buildings

JOURNAL OF PERFORMANCE OF CONSTRUCTED FACILITIES, vol.34, no.3, 2020 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

An experimental study of the seismic behavior of infilled RC frames with opening

SCIENTIA IRANICA, vol.24, no.5, pp.2271-2282, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

NSM Rebar and CFRP laminate strengthening for RC columns subjected to cyclic loading

CONSTRUCTION AND BUILDING MATERIALS, vol.119, pp.21-30, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

An approximation method for design applications related to sway in RC framed buildings

INTERNATIONAL JOURNAL OF CIVIL ENGINEERING, vol.13, pp.321-330, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A simplified non-linear procedure for buildings with shear walls

PROCEEDINGS OF THE INSTITUTION OF CIVIL ENGINEERS-STRUCTURES AND BUILDINGS, vol.168, no.1, pp.56-66, 2015 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Comparison of critical column buckling load in regression, fuzzy logic and ANN based estimations

JOURNAL OF INTELLIGENT & FUZZY SYSTEMS, vol.26, no.3, pp.1077-1087, 2014 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

A simplified method for determining sway in reinforced concrete dual buildings and design applications

STRUCTURAL DESIGN OF TALL AND SPECIAL BUILDINGS, vol.22, no.15, pp.1156-1172, 2013 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Uncertainty modelling of critical column buckling for reinforced concrete buildings

SADHANA-ACADEMY PROCEEDINGS IN ENGINEERING SCIENCES, vol.36, no.2, pp.267-280, 2011 (Journal Indexed in SCI) Creative Commons License identifier identifier

Determination of elastic moduli effects on storey-drifts by fuzzy logic algorithm

CIVIL ENGINEERING AND ENVIRONMENTAL SYSTEMS, vol.26, no.3, pp.249-262, 2009 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

SWAY OF FRAME AND SHEAR WALL-FRAME BUILDINGS: ANALYTICAL SOLUTIONS

JOURNAL OF THE FACULTY OF ENGINEERING AND ARCHITECTURE OF GAZI UNIVERSITY, vol.23, no.1, pp.9-19, 2008 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

The Effects of Shear Wall Location on Building Performance in Reinforced Concrete Buildings

Avrupa Bilim ve Teknoloji Dergisi, no.16, pp.194-204, 2019 (Other Refereed National Journals) Creative Commons License

Okul Binalarında Bulunması Gereken Perde Duvar Oranı Üzerine Bir Çalışma

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.224-237, 2019 (Refereed Journals of Other Institutions)

Mevcut Okul Türü Binaların Deprem Güvenliğinin Pratik Bir Şeklide Belirlenmesi için Bir Yaklaşım: ATI

Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.23, no.2, pp.53-61, 2019 (Other Refereed National Journals)

An Evaluation on Seismic Performance of Existing Reinforced Concrete Buildings in Turkey

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.224-237, 2018 (National Refreed University Journal)

Earthquake Risk Evaluation of Residential Reinforced Concrete Buildings

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.21, no.3, pp.669-680, 2018 (Journal Indexed in ESCI) identifier

Türkiye’xxdeki Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performansları Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.224-237, 2018 (Other Refereed National Journals)

Konut türü betonarme binaların deprem risk değerlendirmesi

JOURNAL OF POLYTECHNIC-POLITEKNIK DERGISI, vol.21, no.3, pp.669-680, 2018 (Other Refereed National Journals)

Türkiye’deki Mevcut Betonarme Binaların Deprem Performansları Üzerine Bir Değerlendirme

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, pp.224-237, 2018 (Other Refereed National Journals)

Plandaki Dolgu Duvar Yerleşiminin Bina Performansı Üzerindeki Etkisi

Internatıonal Journal of Engineering Research and Development, IJERAD, Kırıkkale Üniversitesi, vol.10, no.1, pp.42-55, 2018 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Infill Walls Located in Plan on Buildings Performance

Uluslararası Muhendislik Arastirma ve Gelistirme Dergisi, vol.10, pp.42-55, 2018 (Refereed Journals of Other Institutions)

Betonarme binalardaki perde duvar miktarının bina performansına etkisi

SAÜ Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.21, no.2, pp.164, 2017 (Refereed Journals of Other Institutions)

Strengthening with Steel Wire Mesh of Masonry Structures

Journal of Selçuk University Natural and Applied Science Online, vol.4, no.2, pp.11-20, 2015 (Other Refereed National Journals)

Betonarme Kirişlerin Çelik Levhalarla Kesmeye Karşı Güçlendirilmesi

Niğde Üniversitesi, Mühendislik Bilimleri Dergisi, vol.4, no.1, pp.13-20, 2015 (Other Refereed National Journals)

Betonarme Çerçevede Dolgu Duvarların Hasır Çelik Donatılı Sıva İleGüçlendirilmesi

Bitlis Eren Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi, vol.3, no.2, pp.179-191, 2014 (Other Refereed National Journals)

Güçlendirilmis Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.16-20, 2012 (Other Refereed National Journals)

Güçlendirilmiş Betonarme Binaların Deprem Güvenliği

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.3, no.2, pp.16-20, 2012 (Other Refereed National Journals)

Investigation of Concrete Strength Effect On Computer Based Structural Retrofit

Beykent University, Journal of Science and Technology, vol.2, pp.41-51, 2008 (Other Refereed National Journals)

Elastisite Modülünün Göreli Kat Ötelemelerinin Sınırlandırılmasına Etkisi

Sigma Mühendislik ve Fen Bilimleri Dergisi, vol.25, no.2, pp.190-199, 2007 (Other Refereed National Journals)

Betonarme Bina Maliyetlerinin Zemin Sınıfı Kat Adedi Ve Düzensizlik İle Değişimi

Selçuk Üniversitesi Mühendislik-Mimarlık Fakültesi Dergisi, vol.21, pp.57-65, 2006 (Other Refereed National Journals)

The Effects of Elastic Modulus On The Relative Story Displacement Limitations

Sigma Journal of Engineering and Natural Sciences, vol.25, no.2, pp.190-199, 2006 (Other Refereed National Journals)

Deprem Bölgesi ve Yerel Zemin Sınıfının Bina Maliyetine Etkileri

Süleyman Demirel Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi, vol.9, no.3, pp.127-130, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

A SIMPLE APPROACH FOR CALCULATING THE MOMENT OF SHEAR WALLS IN DUAL BUILDINGS

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.814-823 Creative Commons License

INVESTIGATION OF SOME PARAMETERS AFFECTING EARTHQUAKE PERFORMANCE OF WORKSHOP BUILDINGS

6th International Symposium on Innovative Technologies in Engineering and Science, Antalya, Turkey, 9 - 11 November 2018, pp.929-938

Mevcut Betonarme Binaların Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri İle İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 25 September 2018 - 27 September 2013, vol.TDMD, no.1, pp.170-171

Mevcut Betonarme Binaların Doğrusal Elastik ve Doğrusal Elastik Olmayan Hesap Yöntemleri İle İncelenmesi Üzerine Bir Değerlendirme

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 25 September 2018 - 27 September 2013, vol.TDMD, no.1, pp.170-171

BETON GERİLME DAĞILIM MODELİNİN KESİT HASAR SINIRLARIÜZERİNDE ETKİSİ

Uluslararası Doğal Afet ve Afet Yönetimi Sempozyumu (DAAYS’16), 2 - 04 March 2016, pp.128-132 Sustainable Development

Dolgu Duvar Yerleşiminin Betonarme Çerçevelerin Deprem Performansı Üzerindeki Etkisi

International Multidisciplinary Congree Of Eurasia, 1 - 05 September 2015, pp.262-270

Çerçeveli Binalarda Kolon Eksenel Deformasyonlarının Yanal Ötelenmeye Etkisi

XIX. Ulusal Mekanik Kongresi, Trabzon, Turkey, 24 - 28 August 2015, pp.941-952

Deprem Yükü Azaltma Katsayısı Üzerine Bir İnceleme

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, Turkey, 11 - 14 May 2015

Kesit Hasar Sınırlarının Belirlenmesinde Sargılama Durumunun Etkisi

International Burdur Earthquake Environment Symposium, 7 - 09 May 2015, pp.252-259

Betonarme Çerçevelerin Düşey Bağ Kirişli Dışmerkez Çaprazlarla Güçlendirilmesi

International Burdur Earthquake Environment Symposium (IBEES2015), 7 - 09 May 2015, pp.216-226

KESİT HASAR SINIRLARININ BELİRLENMESİNDE SARGILAMADURUMUNUN ETKİSİ

International Burdur Earthquake Environment Symposium (IBEES2015), 7 May - 09 June 2015

BETONARME BİNA PERFORMANSINA DOLGU DUVARLARINETKİSİ

Sekizinci Ulusal Deprem Mühendisliği Konferansı, İstanbul, Turkey, 11 - 15 May 2015, pp.275-285

Hasır Donatı İle Güçlendirilen Yığma Yapıların Düzlem Dışı Davranışı

International Science and Technology Conference, Doha, Qatar, 18 - 20 December 2014, pp.274-287

A Simplified Procedure to Determine Seismic Performance of Residential RC Buildings

ACE 2014, 11th International Congress On Advances In Civil Engineering, İstanbul, Turkey, 21 - 25 October 2014

Strengthening with Steel Wire Mesh of Masonry Structures

International Civil Engineering Architecture Symposium for Academicians, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2014, pp.318-325

Strength with Steel Wire Mesh of Masonry Structures

International Civil Engineering & Architecture Symposium for Academicians ICESA 2014, Antalya, Turkey, 17 - 20 May 2014, pp.1

RİSKLİ BİNALARIN DEĞERLENDİRİLMESİ ÜZERİNE BİR İNCELEME

İkinci Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Turkey, 25 - 27 September 2013

Riskli Binaların Değerlendirilmesi Üzerine Bir İnceleme

2. Türkiye Deprem Mühendisliği ve Sismoloji Konferansı, Hatay, Turkey, 25 - 27 September 2013

The Effects of Material Properties on Building Performance

2nd International Balkans Conference on Challenges of Civil Engineering, Tirana, 23 - 25 May 2013

Sargı Donatısının Binaların Deprem Performansına Etkisi

İnşaat Mühendisliğinde 100. Yıl Teknik Kongresi, İstanbul, Turkey, 22 - 24 November 2012

SARGI DONATISININ BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA ETKİSİ

İnşaat Mühendisliği’ nde 100. Yıl Teknik Kongresi, Turkey, 22 - 24 November 2012

Binaların Deprem Performansına Beton Dayanımının Etkisi

International Construction Congress (ICONC), Isparta, Turkey, 11 - 14 November 2012, pp.189-199

BİNALARIN DEPREM PERFORMANSINA BETON DAYANIMININ ETKİSİ

INTERNATIONAL CONSTRUCTİON CONGRESS 2012 – ICONC2012, Turkey, 11 - 13 October 2012

Investigation of Earthquake Behavior of Health Care Facilities in Turkey

International Symposium On Engineering and Architectural Sciences of Balkan, Caucasus and Turkic Republics, 22 - 24 October 2009

Çok Serbestlik Dereceli Sistemlerin Deprem Tepkisini Bulmak İçin Basit Bir Model

Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri, 1 - 03 October 2009, pp.50-65

Mevcut Yapıların Deprem Davranışlarının DBYBHY-2007’e Göre İncelenmesinin Beton Dayanımı Açısından Değerlendirilmesi

Uluslararası Sakarya Deprem Sempozyumu, İlk on yılında Marmara Depreminin Öğrettikleri, Sakarya, Turkey, 1 - 03 October 2009, pp.329-341

Computational Investigation of Shear Wall-Frame Interaction in Strengthening Accounting Torsinal Effects

ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, Rhodes, Greece, 22 - 24 June 2009

Computational Investigation of Shear Wall Frame Interaction In Strengthening Accounting Torsional Effects

ECCOMAS Thematic Conference on Computational Methods in Structural Dynamics and Earthquake Engineering, 22 - 24 June 2009

Elastic Modulus Effects of Concrete on Buckling of R C Buildings

12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering, 17 - 21 November 2008

Bulanık Mantık Yöntemiyle Deprem Tahmini İçin Bir Yaklaşımı

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 October 2008, pp.157-163

Deprem Tahmini İçin Bir Bulanık Mantık Yaklaşımı

Bilimde Modern Yöntemler Sempozyumu, Turkey, 15 - 17 October 2008

Elastic Modulus Effects of Concrete on Buckling of R/C Buildings

12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering,, Beijing, China, 01 April 2008 - 02 April 0208, pp.16-18

An Alternative Methodology For Prediction of Structural Story Drifts

5th International Symposium on Civil and Environmental Engineering, 1 - 03 January 2008

Beton Basınç Dayanımın Yapısal Davranışa Etkisi

7. Ulusal Beton Kongresi, Turkey, 29 November - 01 December 2007

Büyük Açıklıklı ve Az Katlı Yapıların Performanslarının Değerlendirilmesi

International Symposium on Advances in Earthquake Structural Engineering, Suleyman Demirel University, Antalya, Turkey, 24 - 27 October 2007, pp.414-424

FEM Investigation of Beam Column Connections of Moment Resisting Stell Structures Strengthened by Rib Plate Members

International Symposium on Advances in Earthquake Structural Engineering, Suleyman Demirel University, Antalya, Turkey, 24 - 26 October 2007, pp.206-215

Retrofitting and Strengthening of Existing R/C Buildings Using Shear Walls

11th International Conference on Inspection, Appraisal, Repairs & Maintenance of Structures, Lefkoşa, Turkey, 1 - 02 April 2007, pp.269-276

Earthquake response of masonry infilled precast concretestructures

7th International Conference on Vibration Problems (ICOVP 2005), İstanbul, Turkey, 5 - 09 September 2005, vol.111, pp.137-138 identifier

A New Way Prediction of Elastic Modulus of Normal and High Strength Concrete: Artificial Neural Networks

The 5th International Symposium On Intelligent Manufacturing Systems,, Sakarya, Turkey, 1 - 02 April 2006, pp.208-215

Depreme Maruz Yapının Ötelenmesinin Basit Hesabı: Kapalı Çözüm

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 September 2005, pp.190-203

Zemin Sınıfı-Kat Adedi ve Düzensizlik İle Betonarme Bina Maliyetlerinin Değişimi

Antalya Yöresinin İnşaat Mühendisliği Sorunları Kongresi, Antalya, Turkey, 22 - 24 September 2005, pp.204-212

Earthquake Response of Masonry Infilled Precast Structure

The Seventh International Conference on Vibration Problems, İstanbul, Turkey, 1 - 02 April 2005, pp.137-142

Structural Performance Evaluation by Using ANFIS

12th International Conference on Computing in Civil and Building Engineering & 2008 International Conference on Information Technology in Construction, Beijing, China, 01 April 0208 - 02 April 2008, pp.55-60

Books & Book Chapters

11. Bölüm: Çerçeveli ve Perdeli Çerçeveli Binalar:Ötelenme Hesabı ve Perde Tasarım Büyüklükleri

in: Depremde Çökmeyen Bina Nedir? Nasıl Projelendirilir?, , Editor, ISBN:978-975-94521-1-7, Ankara, pp.722-759, 2009