Publications & Works

Articles Published in Journals That Entered SCI, SSCI and AHCI Indexes

The genicular nerve: radiofrequency lesion application for chronic knee pain

TURKISH JOURNAL OF MEDICAL SCIENCES, vol.47, no.1, pp.268-272, 2017 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier identifier

Effects of pharyngeal tampon usage for postoperative nause, vomiting and sore throat in nasal surgery

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.9, no.7, pp.14442-14447, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

The effectiveness of kefir in acute renal failure due to glycerol-induced rhabdomyolysis

INTERNATIONAL JOURNAL OF CLINICAL AND EXPERIMENTAL MEDICINE, vol.9, no.9, pp.17919-17925, 2016 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

REGIONAL ANESTHESIA FOR PARKINSON DISEASE: CASE REPORT

TURKISH JOURNAL OF GERIATRICS-TURK GERIATRI DERGISI, vol.15, no.4, pp.473-475, 2012 (Journal Indexed in SCI) identifier identifier

Articles Published in Other Journals

COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE AMELİYATHANE YÖNETİMİ VE ANESTEZİK YAKLAŞIM

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, no.ÖZEL SAYI 1, pp.125-131, 2021 (National Refreed University Journal) Creative Commons License Sustainable Development

Abdomı̇nal Dren Tüpü İnsı̇zyonu İlı̇şkı̇lı̇ Nöropatı̇k Ağrı Tanı ve Tedavı̇de Transvers Abdomı̇nı̇s Plan (TAP) Blok

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, vol.25, no.4, pp.466-468, 2018 (National Refreed University Journal) Creative Commons License

Yeni Kurulan Organ Nakli Merkezimizde Yapılan Karaciğer Nakli Sonuçlarımız

SDÜ SAĞLIK BİLİMLERİ DERGSİ, vol.8, no.2, pp.18-20, 2017 (Other Refereed National Journals)

The results of greater occipital nerve block applied for migraine headache

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.29, no.1, pp.33-37, 2017 (Journal Indexed in ESCI) identifier identifier identifier

Akut miyokard infarktüslü hasta ve Leriche sendromu

SDÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.22, no.4, pp.131-134, 2016 (Other Refereed National Journals)

Süksinilkolin uygulanan gebede uzamış apne olgu sunumu

SDÜ TIP FAKÜLTESİ DERGİSİ, vol.23, no.2, pp.65-67, 2016 (Other Refereed National Journals)

An Intracardiac Mass Comes Out Of Nowhere: A Case Of Rapidly Growing Right Atrial Myxoma.

Ortadogu Medical Journal, vol.8, no.3, pp.170-172, 2016 (Other Refereed National Journals)

Yoğun Bakım Ünitesi Hastalarında Akut Böbrek Hasarı Medikal Tedavi Yaklaşımları

TÜRKİYE KLİNİKLERİ YOĞUN BAKIM ÖZEL SAYISI, vol.1, no.2, pp.31-38, 2015 (Other Refereed National Journals)

Düşük doz tiyopental ile Huntington koresinde anestezi yönetimi Olgu sunumu

JOURNAL OF ANESTHESIA, vol.23, no.4, pp.249-251, 2015 (Other Refereed National Journals)

Obez Gebelerde Anestezi Yönetimi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, vol.8, no.2, pp.42-53, 2015 (Other Refereed National Journals)

Effect of Preoperetive Preparation for Early Extubation and Discharge of Intensive Care Unit

JOURNAL OF CLINICAL AND ANALYTICAL MEDICINE, vol.6, no.6, pp.746-749, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Creative Commons License Sustainable Development identifier identifier

The application of epidural anesthesia in pregnant woman with uncorrected tetralogy of Fallot: a case report

AGRI-THE JOURNAL OF THE TURKISH SOCIETY OF ALGOLOGY, vol.27, no.4, pp.215-218, 2015 (Journal Indexed in ESCI) Sustainable Development identifier identifier identifier

Obesitede Anestezi Yönetimi

Turkiye Klinikleri J Anest Reanim-Special Topics, vol.8, no.2, pp.43-52, 2015 (Other Refereed National Journals)

Comparison of Effects of Calcium Channel Blockers and Beta Blockers on Tourniquet Induced Hypertension During Intravenous Regional Anesthesia

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, vol.13, no.2, pp.86-90, 2015 (Other Refereed National Journals)

Genel Anestezide Postoperatif Derlenme

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON ÖZEL DERGİSİ, vol.6, no.1, pp.82-90, 2013 (Other Refereed National Journals)

Use of the Airtraq with a Fiberoptic Bronchoscope in a Difficult Intubation Case Report

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, vol.11, no.2, pp.100-104, 2013 (Other Refereed National Journals)

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Mini Doz Hipobarik Levobupivakainle Unilateral Spinal Anestezi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, vol.11, no.3, pp.165-168, 2013 (Other Refereed National Journals)

Radyasyon ve Radyoaktif Madde Toksisitesi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİS, vol.10, no.1, pp.28-34, 2012 (Other Refereed National Journals)

Toplum Kökenli Pnömoni Sonucu Gelişen Ciddi Akut Solunum Yetmezliği

SÜLEYMEN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ YAŞAM DERGİSİ, vol.2, no.1, pp.12-14, 2010 (National Non-Refereed Journal)

Koroner Yoğun Bakım Ünitelerinde Anesteziyolojinin İlgilendiği Sorunlar ve Klinik Yaklaşımlar

TÜRKİYE KLİNİKLERİ KARDİYOLOJİ ÖZEL DERGİSİ, vol.2, no.2, pp.67-81, 2009 (Other Refereed National Journals)

Postoperatif Komplikasyonlar ve Bulantı Kusma

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, Kulak Burun Boğaz Cerrahisinde Anestezi Özel Sayısı, vol.1, no.3, pp.112-116, 2008 (Other Refereed National Journals)

Çocuklarda Yabancı Cisim Aspirasyonu

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, Kulak Burun Boğaz Cerrahisinde Anestezi Özel Sayısı, vol.1, no.3, pp.37-40, 2008 (Other Refereed National Journals)

Kolistin ve Rifampisinle Başarılı Şekilde Tedavi Edilen Acinetobacter Baumanni Menenjiti Olgu Sunumu

TURKISH JOURNAL OF ANAESTHESIOLOGY AND REANIMATION, vol.36, no.3, pp.194-196, 2008 (Other Refereed National Journals)

Laparoskopik Cerrahi İçin Anestezi

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİSİ, Abdominal Cerrahi Özel Sayısı, vol.1, no.2, pp.45-58, 2008 (Other Refereed National Journals)

Akandroplazili Hastada Anestezi Yönetimi Olgu Sunumu

JOURNAL OF ANESTHESIA, vol.16, no.2, pp.106-109, 2008 (Other Refereed National Journals)

Sinir kas kavşağı monitorizasyonu ve uyarılmış yanıtlar

TÜRKİYE KLİNİKLERİ ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERGİS, vol.3, no.3, pp.136-148, 2005 (Other Refereed National Journals)

Refereed Congress / Symposium Publications in Proceedings

Is Trauma Patient Only a Trauma Patient?

BALKAN STATES ANESTHESIA DAYS-VI, İzmir, Turkey, 3 - 06 April 2019

Yoğun Bakım Ünitesinde Uygunsuz Hasta Kabulü veMaliyet Analizi

Uluslararası Hipokrat Tıp ve Sağlık Bilimleri Kongresi, Ankara, Turkey, 1 - 03 March 2019, pp.478-483

Karaciğer Transplantasyonu Olan Hastada Miyopati

TARD 52. Ulusal Kongresi (Tark 2018), Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Metil Alkol İntoksikasyonu

TARD 52. Ulusal Kongresi (Tark 2018), Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Nadir Görülen İnsektisit ile Zehirlenme

TARD 52. Ulusal Kongresi (Tark 2018), Antalya, Turkey, 7 - 11 November 2018

Comparison of tramadolacetaminophentramadol and acetaminophen for outpatient arthroscopic meniscectomy

20th Asia Pacific Orthopaedic Association Congress, Antalya, Turkey, 10 - 14 April 2018

Akut Herpes Zoster ilişkili ağrı için Serratus Anterior Plane bloğu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi., Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017

Stellat Gangliyon Blokunun Etkinliğini Saptamak İçin Pulse Oksimetre Ortalama Yüzde Değişiminin Kullanımı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 51. Ulusal Kongresi., Antalya, Turkey, 25 - 29 October 2017

Mediastinal apse operasyonu sırasında nadir bir komplikasyon Horner Sendromu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi., İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016

Pierre Robin Sendromlu Hastada Zor Hava Yolu Deneyimimiz Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 50. Ulusal Kongresi., İstanbul, Turkey, 26 - 30 October 2016

Successful ethyl 2 cyanoacrylate repair for the right ventricle rupture that occurred during the radiofrequency catheter ablation

12 th International Congress of Update Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016, vol.57, pp.77-78

An intracardiac mass comes out of nowhere a rapidly growing right atrial myxoma

12 th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 10 - 13 March 2016, vol.57, pp.89-90

Düşük doz tiyopental ile Huntington Koresinde anestezi yönetimi Olgu sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 48. Ulusal Kongresi., Ankara, Turkey, 24 - 29 October 2014

Sevofluranın azotprotoksit veya remifentanil ile birlikte kullanımının DNA hasarı üzerine etkileri

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 39. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2005, vol.33, pp.4

Sugamadeks Kullanım Alanları ’xxMorbid Obezitede Kulalanımı’

TARD-EGE Akdeniz Şubesi Anestezide Nöromusküler Yönetim, Aydın, Turkey, 10 May 2014

CO2 lazer mikrolaringoskopisinde endotrakeal tüpün alev alması ile oluşan larenks hasarı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 38. Ulusal Kongresi, Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2004, vol.11, pp.100-104

Düşük Ejeksiyon Fraksiyonu Olan Yaşlı Hastada Hipobarik Unilateral Spinal Anestezi Olgu Sunumu

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 46. Ulusal Kongresi., KIBRIS, Turkey, 7 - 11 November 2012

Patient With Acute Myocardial Infarction and Leriche Syndrome

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2012, vol.15, pp.120

Late Term Complication After Axillo Bifemoral Bypass Disruption of Proximal Anastomosis and Pseudoaneurysm

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2012, vol.15, pp.125

Effects of perioperative predictors on clinical outcome in early and late ICU discharge after coronary artery bypass surgery

8th International Congress of Update in Cardiology and Cardiovascular Surgery, Antalya, Turkey, 1 - 04 March 2012, vol.15, pp.82

AirtraqR Laringoskop aracılığı ile fiberoptik entübasyon

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 44. Ulusal Kongresi., Antalya, Turkey, 27 - 31 October 2010, vol.38, pp.104-105

Changing Resistance Pattern for Acinetobacter Baumannii Through the Years

. 28th International Symposium on Intensive Care and Emergency Medicine, Brussels, Belgium, 18 - 21 March 2008, vol.12, pp.15

Truview EVO2 Optik Laringoskop sisteminin Zor Hava yolu Olması Beklenen Durumlarda Kullanımı

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 41. Ulusal Kongresi., Antalya, Turkey, 25 - 27 October 2007, vol.35, pp.268

Deneyimli ve Deneyimsiz Anestezi Asistanlarının Manken Entübasyonunda Truvıew EVO2 ve Macintosch Laringoskoplarla Performansları

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 41. Ulusal Kongresi., Antalya, Turkey, 25 - 28 October 2007, vol.35, pp.44

Reanimasyon ünitesinde tespit edilen dirençli enterokok vakalarında izolasyon önlemleri

Yoğun Bakım Hemşireleri Derneği III. Ulusal kongresi, Antalya, Turkey, 6 - 08 April 2007

Succesful treatment of multıdrug resistant Acinetobacter Baumani Meningitis with Colistin and Rifampicin

17th European Congress of Clinical Microbiology and Infection Diseases (ECCMID), Munich, Germany, 31 March - 03 April 2007, vol.29, pp.332-333

Posttravmatik Paradoksal Serebral Yağ Embolizmi Sendromu YES Olgu Sunumu

13. Ulusal Yoğun Bakım Kongresi, Antalya, Turkey, 3 - 07 May 2006, vol.4, pp.91

Pediatrik hastalarda sevofluranın DNA hasarına etkisi

Türk Anesteziyoloji ve Reanimasyon Derneği 39. Ulusal Kongresi., Antalya, Turkey, 1 - 05 November 2005, vol.33, pp.6

The effects of metaclopramide methylprednisolone and 100 oxygen on postoperative nausea and vomiting in pediatric patients

8th (FEAPA) Symposium of Paediatric Anaesthesia in conjunction with 2nd Turkish Paediatric Anaesthesia and Reanimation Congress, İstanbul, Turkey, 25 - 27 April 2003

Books & Book Chapters

Alerjik Reaksiyonlar

in: Duke Anestezi Sırları, YÜKSEL KEÇİK,NESLİHAN ALKIŞ, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.315-319, 2017 Creative Commons License

Pozisyonlar

in: Ortopedi Anestezisi 2, Aysun Yılmazlar, Editor, İnter Yayınevi, İzmir, pp.91-113, 2016

Postomastektomi ağrısı

in: Anesteziyoloji ve Akut Ağrı kitabı, F GÜLDOĞUŞ, Ş ATICI, M DURMUŞ, Editor, TARD, İstanbul, pp.1-9, 2016

Akciğer Volüm ve Kapasiteleri

in: Temel Anestezi 2. baskı, Keçik Yüksel, Editor, Güneş Tıp Kitabevi, Ankara, pp.1079-1088, 2016

Kritik hastaların taşınmasını nasıl yaparım?

in: Kanıta Dayalı Yoğun Bakım Uygulaması, Mustafa Kemal Bayar, Editor, Nobel Tıp Kitapevi, İstanbul, pp.627-630, 2015 Creative Commons License

Yaygın Görülen Zehirlenmeler Sonrası Yoğun Bakım Ünitesine Kabul Edilen Hastaların Tanı ve Tedavisi Nasıldır?

in: Kanıta Dayalı Yoğun Bakım Uygulaması, Mustafa Kemal Bayar, Editor, Nobel Yayın Dağıtım, İstanbul, pp.632-636, 2015 Creative Commons License

Akciğer Volüm ve Kapasiteleri

in: Temel Anestezi Soru Kitabı, Yüksel Keçik, Neslihan Alkış, Dilek Yörükoğlu, Zekeriyya Alanoğlu, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.263-267, 2015

Isı Kontrol Bozuklukları Kısım II: Hipertermi

in: Irwin ve Rippe nin Yoğun Bakım Tıbbı, Melek Tulunay,Handan Cuhruk,Çiğdem Denker, Editor, Güneş Kitabevi, Ankara, pp.787-803, 2014 Creative Commons License

Akciğer Volüm ve Kapasiteleri

in: Temel Anestezi El Kitabı, Yüksel Keçik, Neslihan Alkış, Dilek Yörükoğlu, Zekeriyya Alanoğlu, Editor, Güneş Tıp Kitabevleri, Ankara, pp.203-211, 2013

Akciğer Volüm ve Kapasiteleri

in: Temel Anestezi Kitabı, Yüksel Keçik, Neslihan Alkış, Dilek Yörükoğlu, Zekeriyya Alanoğlu, Editor, Güneş Tıp Kitapevleri, pp.1035-1043, 2012

Kas Gevşeticiler

in: Anestezi Yoğun Bakım Ağrı, Filiz Tüzüner, Neslihan Alkış, İbrahim Aşık, Ali Abbas Yılmaz, Editor, MN Medikal ve Nobel Tıp Kitabev, Ankara, pp.239-257, 2010

Robotik Cerrahi İçin Anestezi

in: Miller Anestezi, Demet Aydın, Editor, Güven Kitap Yayın Dağıtım, İzmir, pp.2557-2571, 2010 Creative Commons License

Santral Blok Komplikasyonları

in: Anestezide Güncel Konular II, Oya Özatamer, Yeşim Batıislam, Enver Özgencil, Filiz Alkaya, Editor, Nobel Tıp Kitabevleri, İstanbul, pp.133-158, 2010

Akut Akciğer Hasarı/ Akut Respiratuar Distres Sendromu (ALI/ ARDS)

in: Anestezi Yoğun Bakım Ağrı, Filiz Tüzüner, Neslihan Alkış, İbrahim Aşık, Ali Abbas Yılma, Editor, MN Medikal ve Nobel Tıp Kitabevi, İstanbul, pp.1289-1302, 2010

Nörömuskuler Monitorizasyon

in: Anestezide Güncel Konular, OYA ÖZATAMER, NESLİHAN ALKIŞ, YEŞİM BATİSLAM, DİLEK YÖRÜKOĞLU KÜÇÜK, Editor, NOBEL TIP KİTABEVİ, İstanbul, pp.105-124, 2002