COVID-19 PANDEMİ SÜRECİNDE AMELİYATHANE YÖNETİMİ VE ANESTEZİK YAKLAŞIM


Creative Commons License

Alkaya Solmaz F., Özcan M. S., Özden E. S., Balık O., Kırdemir P.

Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi, no.ÖZEL SAYI 1, pp.125-131, 2021 (Peer-Reviewed Journal)

Abstract

Koronavirüs hastalığı 2019 (Covid-19), yeni tip şiddetli akut solunum yolu sendromu koronavirüsü 2'nin (SARS-CoV-2) neden olduğu bulaşıcı bir solunum yolu hastalığıdır. Bu virüs tüm dünyada pandemiye yol açmıştır. Hastaneler Covid-19 salgını açısından yüksek riskli ve iyi yönetilmesi gereken kurumların başında gelmektedir. Hastanelerde de en riskli alanlar yoğun bakımlar ve ameliyathanelerdir. Salgının başlamasıyla birlikte cerrahi müdahale gerekli olan tüm hastalar, olası-kesin enfekte kabul edilerek hareket edilmelidir. Ameliyathane ekibi (cerrah, hemşire, anestezist ve diğer yardımcı sağlık personeli) olası/kesin tanılı Covid-19 hastaların yönetiminde bulaş önlemlerini acilen hayata geçirmelidir. Özellikle anestezistler havayolu ile hasta ve çalışan güvenliği açısından tecrübeli ve etkin olmaları nedeniyle, Covid-19 ‘un perioperatif yönetiminde lider rol üstlenmektedirler. Bu makalede, olası/kesin tanılı Covid-19 hastalarının ameliyat sürecinde kurumumuzda alınmış olan önlemler ve bu önlemler sonucu elde ettiğimiz başarının ortaya konması irdelenmiştir. 

Abstract Coronavirus disease 2019 (Covid-19) is an infectious respiratory disease caused by novel severe acute respiratory tract syndrome coronavirus 2 (SARSCoV-2). It has led to a coronavirus pandemic all over the world. Hospitals are among the institutions that are at high risk and need to be managed well in terms of the Covid-19 outbreak. The most risky areas in hospitals are intensive care units and operating rooms. With the onset of the pandemic, all patients who require surgical intervention should be considered as potentially infected. In operating rooms, the operating room team (surgeon, nurse, anesthesiologist and other assistant healthcare personnel) should immediately implement transmission measures in the management of suspected / confirmed Covid-19 patients. Anesthesiologists in particular take a leading role in the perioperative management of Covid-19, as they are experienced and effective in airway control and patient and staff safety. In this article, the measures taken in our institution during the operation of suspected / confirmed Covid-19 patients and the success we have achieved as a result of these measures are examined.