Yayınlar & Eserler

SCI, SSCI ve AHCI İndekslerine Giren Dergilerde Yayınlanan Makaleler

Imaging Characteristics of Stafne Bone Cavity: Pictorial Essay

IRANIAN JOURNAL OF RADIOLOGY, cilt.14, 2017 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

General health and oral health status in elderly dental patients in Isparta, Turkey

EASTERN MEDITERRANEAN HEALTH JOURNAL, cilt.22, ss.579-585, 2016 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Evaluation of radiographic features of embedded primary molar roots in adult Turkish population

NIGERIAN JOURNAL OF CLINICAL PRACTICE, cilt.17, ss.772-775, 2014 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Multiple calcifying hyperplastic dental follicles: A case report

Imaging Science in Dentistry, cilt.43, ss.303-308, 2013 (SCI Expanded İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

In Vivo Performance of Two Devices for Occlusal Caries Detection

PHOTOMEDICINE AND LASER SURGERY, cilt.31, ss.322-327, 2013 (SCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier identifier

Diğer Dergilerde Yayınlanan Makaleler

The Evaluation of Clinical and Radiographic Findings in Patients Detected Calcified Stylohyoid Complex

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences, cilt.23, ss.89-95, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Stilohiyoid Kompleks Kalsifikasyonu Belirlenen Hastalarda Klinik ve Radyografik Bulguların Değerlendirilmesi

Türkiye Klinikleri Diş Hekimliği Bilimleri Dergisi, cilt.23, ss.89-95, 2017 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Tükürük Bezlerindeki İnflamatuar Değişikliklerin Teşhisinde Ultrasonografik Muayene

Türkiye Klinikleri Ağız Diş ve Çene Radyolojisi Özel Dergisi, cilt.2, ss.53-58, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

PARANASAL SINUS PATHOSES ON CONE BEAM COMPUTED TOMOGRAPHY

JOURNAL OF ISTANBUL UNIVERSITY FACULTY OF DENTISTRY, cilt.50, ss.27-34, 2016 (ESCI İndekslerine Giren Dergi) identifier identifier

Imaging Features of Primitive Neuroectodermal Tumor in the Maxilla: A Case Report and Literature Review

Turkiye Klinikleri Journal of Dental Sciences Cases, cilt.2, ss.106-112, 2016 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Subpontic osseous hyperplasia: Three case reports and literature review

European Journal of Dentistry, cilt.7, ss.363-367, 2013 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri) identifier identifier

Panoramik radyografta farklı baş pozisyonlarının radyomorfometrik indekslere etkisi

Cumhuriyet Dental Journal, cilt.15, ss.16-26, 2011 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Dental İmplant Planlamasında Kullanılan Görüntüleme Yöntemleri

Akademik Dental Dişhekimliği Dergisi, cilt.11, ss.14-24, 2010 (Hakemsiz Dergi)

Dişsiz Yaşlı Hastalarda Panoramik Radyografi Bulguları

SDÜ Sağlık Bilimleri Dergisi, cilt.1, ss.82-87, 2010 (Diğer Kurumların Hakemli Dergileri)

Hakemli Kongre / Sempozyum Bildiri Kitaplarında Yer Alan Yayınlar

Temporomandibular Eklem Hastalığı Olan Bir Grup Hastada Anksiyete-Depresyon Düzeyleri.

Türk Dişhekimleri Birliği 23. Uluslararası Dişhekimliği Kongresi., 21 - 24 Eylül 2017

Konik Işınlı Bilgisayarlı Tomografide Nadir Görülen Tesadüfi Bir Bulgu: Kafa Tabanı Tümörü.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi “7. Bilimsel Toplantısı., 13 - 15 Nisan 2017

Oral Mukozada Verrüköz Karsinoma Ve Fokal Pigmente Lezyon: Olgu Sunumu.

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 2. Uluslararası Kongresi “7. Bilimsel Toplantısı., 13 - 15 Nisan 2017

Panoramik radyografta tespit edilen izole hyoid kırığı olgu sunumu

Antropoloji Radyoloji & Anatomi Kongresi (ARA2015)., Türkiye, 12 - 13 Kasım 2015

Artifacts in Cone Beam Computed Tomography

European Society of Head and Neck Radiology 28th Congress and Refresher Course, 24 - 26 Eylül 2015

Primitive Neuroectodermal Tumor Of The Maxilla A Case Report And Literature Review

European Society of Head and Neck Radiology 28th Congress and Refresher Course, 24 - 26 Eylül 2015

Keratocystic odontogenic tumor with cbct fi ndings Two case reports Konik ışınlı bilgisayarlı tomografi bulgularıyla keratokistik Odontojenik tümör iki vaka raporu

Oral Diagnoz ve Maksillofasial Radyoloji Derneği- VI. Bilimsel Sempozyumu ve 1. Uluslararası katılımlı Kongresi, 17 - 19 Nisan 2015, cilt.3, ss.42

Arayüz Çürüklerinin Teşhisinde Kullanılan Farklı Metodların Değerlendirilmesi

XVII. Diş Hastalıkları Ve Tedavisi Anabilim Dalları Toplantısı., Türkiye, 27 - 30 Eylül 2012

Lateral Sefalometrik ve Panoramik Radyografilerdeki Gonial Açı Değerlerinin Ortodontik Maloklüzyona Göre Karşılaştırılması

Lateral Sefalometrik ve Panoramik Radyografilerdeki Gonial Açı Değerlerinin Ortodontik Maloklüzyona Göre Karşılaştırılması., 17 Ekim - 20 Kasım 2011

Ağız Mukozasında Hemanjiyom 3 Olgu Sunumu

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 4. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 25 - 27 Ekim 2007

Dakriyolit İki olgu nedeniyle

Oral Diagnoz ve Maksillofasiyal Radyoloji Derneği 3. Bilimsel Sempozyumu, Türkiye, 21 - 23 Nisan 2006