Oral Prekanseröz Lezyonlar 6 Vaka Sunumu


YILDIRIM D. , YILMAZ H. H. , AYDIN Ü., HAŞTAR E. , GÖRMEZ Ö. , AĞLARCI O. S.

1. Ağız Kanserleri Ulusal Sempozyumu, Turkey, 18 - 19 April 2008

  • Publication Type: Conference Paper
  • Country: Turkey